Växt- och djurlivVaxtliv-50px

När du vandrar i Anaris-, Bunner- eller Lunndörrsfjällen eller gör en topptur på Sylarna, Helags eller Storulvåfjällen så befinner du dig i Vålådalen–Sylarna–Helagsområdet. Ett mångfasetterat landskap med kulturpräglade fjäll och skogar, färgsprakande myrar, djupa sjöar och strömmande vattendrag. De högsta fjälltopparna når nästan 1 800 meter över havet.

Hela det tilltänkta området har höga naturvärden och ett storslaget växt- och djurliv. Mångfalden av arter är unik och väl värd att bevara och skydda för framtiden.

De västra delarna av området är kalkrika och hyser en fin flora, kring Vålåsen finns exempelvis flera orkidéer. Den av kalk grönskimrande Östra Blanktjärnen är ett fint utflyktsmål. Gammelskogen i Vålåns vidsträckta dalgång bildar tillsammans med de högalpina topparna i väster Vålådalen–Sylarna–Helagsområdet.

Området är fullt av spår, en del hundratals miljoner år gamla – andra dagsfärska. Det moderna skogsbruket hittar du dock inte några spår efter inne i det föreslagna 220 000 hektar stora området, ungefär lika stort som Östersunds kommun. Där finns det spår efter husbehovshuggning, men något modernt skogsbruk har inte förekommit.

Lavskrika. Foto: Anders Dahlin.
Lavskrika. Foto: Anders Dahlin.

Vissa delar av skogsområdena är klassade som urskog – den mest skyddsvärda typen av skog. Den omväxlande terrängen, med berggrund och klimat som skiftar, ger förutsättningar för det varierande växt- och djurliv som finns i området.

Ett rikt djurliv

Området Vålådalen–Sylarna–Helags är ett storslaget och varierat landskap, vilket ger förutsättningar för ett rikt djurliv. Hotade djurarter som fjällräv och järv får en god chans att överleva här. Andra arter som kungsörn och jaktfalk har hittat bra livsmiljöer här. Med lite tur och kunskap kan du få se spår från björn, lo, järv och ren när du rör dig i dessa marker.

I området finns inte bara hotade arter utan ett rikt djurliv. I skogen finner du tretåig hackspett, lavskrika och hökuggla. Lämmeln kan väsa åt dig på leden som en uppstudsig tuffing i miniformat. Mård, hermelin och vessla gömmer sig runt knutarna. Om du är vaksam kanske du får se dem.

I de glittrande fjällsjöarna vakar den lättskrämda fjällrödingen. Tillsammans skapar de alla en unik och fantastisk fauna – värd att bevara.

error: Innehållet är skyddat.
Sök