Vårt uppdragFjall-50px

Nationalparksprojektet har startas upp igen efter ett stopp i processen. Under mars månad kommer en reviderad projektplan, inklusive tidsplan, att fastställas. När det är gjort återkommer vi med uppdaterad information.

Nationalparksprojektets mål är att, utifrån samtal och diskussioner med allmänhet, organisationer, samebyar, kommuner och näringsliv, ta fram ett förslag till eventuell nationalpark i området Vålådalen–Sylarna–Helags. Projektet ska också arbeta i dialog med de som bor och verkar i och i anslutning till området.

Delaktighet hos berörda parter ska ge förutsättningar för en bra utformning av och hög acceptans för en eventuell nationalpark. Olika arbetsgrupper kommer därför att startas upp under 2018.

De avvägningar som behöver göras inom projektet ska ske med hänsyn till de bevarandevärden som finns i området, liksom till renskötseln. Utgångspunkten är långsiktigt hållbart bevarande, tillsammans med långsiktigt hållbar utveckling.

Tidslinje

Genom följande steg genomför vi vårt uppdrag:

  • Dialog, samverkande och utredningar inför ett eventuellt bildande av ny nationalpark (20162017)
  • Naturvårdsverket och Länsstyrelsen beslutar om projektet ska fortsätta eller inte (slutet av 2017)
  • Fortsatt projekt fram till färdigt förslag (2018-2020)
  • Förslaget skickas ut på remiss och synpunkter samlas in till regering och riksdag inför beslut om en ny nationalpark (cirka 2021)
  • Invigning av nationalparken (tidigast 2021)

För att se var vi befinner oss i processen kan du följa den lila fjällvandraren nedan.

Tidsaxel över hur arbetet fortlöper. Illustration: ESS Design.

Klicka här för att se en större version av bilden.

error: Innehållet är skyddat.
Sök