Vårt uppdragFjall-50px

Vårt uppdrag i detta projekt är att, utifrån samtal och diskussioner med allmänhet, organisationer, samebyar och kommuner, ta fram ett förslag som underlag till ett bildande av en ny nationalpark i området Vålådalen-Sylarna-Helags. I uppdraget ingår att samla synpunkter från många olika intressegrupper, olika utredningar samt från de möten som hålls med allmänheten.

Då uppdraget löper ut i slutet av 2017 ska alla synpunkter sammanställas och utifrån det ska ett beslut tas om vi ska gå vidare med ett bildande.

Vi ska arbeta med information och dialog med de som bor, verkar och använder området. Stor delaktighet och engagemang från berörda parter, ska göra att en tänkt nationalpark ska få en bättre utformning och accepteras.

Du kan påverka

På de dialogmöten som vi har med allmänheten, på olika platser runt området, fångar vi upp synpunkter och frågor som vi kommer att använda i arbetet.

De avvägningar som behöver göras ska ske med hänsyn till de bevarandevärden och friluftsliv i den eventuella nationalparken.

Innan någonting föreslås blir det först avstämningar i tematiska dialoggrupper, sedan ytterligare dialogmöten för allmänheten i frågan samt även i slutändan ett remissförfarande där alla som vill får tycka till om förslaget.

Förstudien har lett till att arbetet nu startat

Förstudien som gjordes 2012–2014 har lett till att Naturvårdsverket och Länsstyrelsen nu beslutat att driva projektet som kan leda till att en ny nationalpark bildas i området.

Tidslinje

Genom följande steg genomför vi vårt uppdrag:

  • Dialog, samverkande och utredningar inför ett eventuellt bildande av ny nationalpark (20162017)
  • Naturvårdsverket och Länsstyrelsen beslutar om projektet ska fortsätta eller inte (slutet av 2017)
  • Fortsatt projekt fram till färdigt förslag (2018-2020)
  • Förslaget skickas ut på remiss och synpunkter samlas in till regering och riksdag inför beslut om en ny nationalpark (cirka 2021)
  • Invigning av nationalparken (tidigast 2021)

För att se var vi befinner oss i processen kan du följa den lila fjällvandraren nedan.

Tidsaxel över hur arbetet fortlöper. Illustration: ESS Design.

Klicka här för att se en större version av bilden.

error: Innehållet är skyddat.
Sök