Vårt uppdragFjall-50px

Just nu är nationalparksprocessen under ombearbetning. Så snart den reviderade projektplanen inklusive tidsplan m.m. är fastställd återkommer vi med uppdaterad information.

 

Nationalparksprojektets uppdrag är att, utifrån samtal och diskussioner med allmänhet, organisationer, samebyar, kommuner och näringsliv, ta fram ett förslag som underlag till ett bildande av en ny nationalpark i området Vålådalen-Sylarna-Helags. I uppdraget ingår att samla synpunkter från många olika intressegrupper, olika utredningar samt från de möten som hålls med allmänheten.

Vi ska vidare arbeta i dialog med de som bor, verkar och använder området. Stor delaktighet och engagemang från berörda parter ska göra att en tänkt nationalpark ska få bra utformning och acceptans. Olika temagrupper kommer därför att startas upp under 2018.

De avvägningar som behöver göras ska ske med hänsyn till de bevarandevärden och friluftsliv i den eventuella nationalparken. Utgångspunkten för projektet är att bevarandet ska ske i samspel med möjlig utveckling.

Tidslinje

Genom följande steg genomför vi vårt uppdrag:

  • Dialog, samverkande och utredningar inför ett eventuellt bildande av ny nationalpark (20162017)
  • Naturvårdsverket och Länsstyrelsen beslutar om projektet ska fortsätta eller inte (slutet av 2017)
  • Fortsatt projekt fram till färdigt förslag (2018-2020)
  • Förslaget skickas ut på remiss och synpunkter samlas in till regering och riksdag inför beslut om en ny nationalpark (cirka 2021)
  • Invigning av nationalparken (tidigast 2021)

För att se var vi befinner oss i processen kan du följa den lila fjällvandraren nedan.

Tidsaxel över hur arbetet fortlöper. Illustration: ESS Design.

Klicka här för att se en större version av bilden.

error: Innehållet är skyddat.
Sök