Vårt uppdragFjall-50px

Nationalparksprojektet gjorde en omstart 2017 efter ett stopp i processen, och i mars 2018 fastställdes en reviderad projektplan, inklusive tidsplan.

Nationalparksprojektets mål är att, utifrån dialog och samverkan med organisationer, samebyar, kommuner och näringsliv, ta fram ett förslag till nationalpark i området Vålådalen–Sylarna–Helags. Projektet ska också se till att de som bor och verkar i och i anslutning till området har möjlighet att vara delaktiga i processen.

Delaktighet hos berörda parter ska ge förutsättningar för en bra utformning av och hög acceptans för en eventuell nationalpark. För att hantera viktiga frågor kopplade till en eventuell nationalpark finns en särskild beredningsgrupp med representanter för kommuner, samebyar, Sametinget och besöksnäring. Dessutom kommer särskilda arbetsgrupper att startas under 2018.

De avvägningar som behöver göras inom projektet ska ske med hänsyn till de natur-, kultur- och upplevelsevärden som finns i området, liksom till renskötseln. Utgångspunkten är ett långsiktigt hållbart bevarande.

Tidslinje

Genom följande steg genomför vi vårt uppdrag:

  • Dialog, samverkande och utredningar inför ett eventuellt bildande av ny nationalpark (20162017)
  • Naturvårdsverket och Länsstyrelsen beslutar om projektet ska fortsätta eller inte (slutet av 2017)
  • Fortsatt projekt fram till färdigt förslag (2018-2020)
  • Förslaget skickas ut på remiss och synpunkter samlas in till regering och riksdag inför beslut om en ny nationalpark (cirka 2021)
  • Invigning av nationalparken (tidigast 2021)

För att se var vi befinner oss i processen kan du följa den lila fjällvandraren nedan.

Tidsaxel över hur arbetet fortlöper. Illustration: ESS Design.

Klicka här för att se en större version av bilden.

error: Innehållet är skyddat.
Sök