Fjällforum I Ånn
Fjällforum i Ånn

Föreningen Gränsfjällen Sylarna i samverkan arrangerade ett Fjällforum där norska och svenska fjällaktörer möttes för att diskutera utveckling och hållbarhet.  Ett nätverkande mellan privata och statliga sektorn om frågorna hållbarhet och utveckling i svenska-norska fjällen kring Sylarnamassivet.

E-tour från Mittuniversitet Östersund var på plats. Forskningen via miljömålen Storslagen fjällmiljö och projektet Vägar till mångfunktionella landskap är involverade i processen kring hållbarhet i fjällen.

Tyngdpunkten låg på leder och framtidens leder i Sylarnaområdet, detta kopplat till nationalparksprocessen.

-Lederna kring Storulvån-Sylarna-Helagsmassiven behöver ses över och rustas upp, oavsett om det blir en nationalpark eller inte säger Erik Hellberg Meschaks från Naturvårdsverket. Det finns ett stort intresse att besöka området och lederna måste vara hållbara både för besökaren och för naturen.

40 deltagare från svenska och norska turistorganisationer tillsammans med MIUN, Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Jämtlands län och representanter från Tåssåsens och Handölsdalens samebyar deltog.

Presentationer, diskussioner, och sammanställningar från så kallade bikupor – där representanter från de olika deltagande organen satt med – sammanfattades av Gränsfjällen Sylarna i samverkan tillsammans med E-tour för att skapa bättre kunskapsunderlag som vi alla kan jobba vidare med.

error: Innehållet är skyddat.
Sök