Turism

Vandrare, cyklister, löpare, skoteråkare, jägare, fiskare, fågelskådare med flera ska alla känna sig varmt välkomna och få den bästa upplevelse som detta magnifika område kan erbjuda. För att detta skall vara möjligt för alla intressen kommer vi att behöva se över de olika aktörernas rörelse och önskemål. Tillsammans kommer vi att hitta former som gör området attraktivt i dag såväl som för framtida generationer. 

I arbetet med nationalparker finns ett stort fokus på besökaren, dennes upplevelse och naturvägledning.

Så här kan vandringslederna påverkas

För att möjliggöra att många intressen ska kunna samsas i området – och att negativ påverkan inte sker på naturen, arter och renskötseln – kan ett arbete med zonering och kanalisering behöva utvecklas i de mest välbesökta delarna av området under perioder av året.

I praktiken kan det betyda att besökare leds till lämpligare platser under perioder då renar behöver betesro eller under kalvningstider. En nationalparks föreskrifter kan begränsa allemansrätten för att skapa ett bättre skydd för det känsliga växt- och djurliv som finns i området.

Click here if you wish to read about Sweden’s outdoor access rights in a different language.

Foto: Matti Rapila
error: Innehållet är skyddat.
Sök