Turism

Vandrare, cyklister, löpare, skoteråkare, jägare, fiskare, fågelskådare med flera ska alla känna sig välkomna och få den bästa upplevelse som detta magnifika område kan erbjuda. För att göra detta möjligt måste vi få en tydlig bild av hur människor rör sig i området och vilka önskemål de har. Tillsammans hittar vi få former som gör området attraktivt både i dag och för framtida generationer. 

I arbetet med nationalparker finns ett stort fokus på besökaren, dennes upplevelse och naturvägledning.

Så här kan vandringslederna påverkas

För att göra det möjligt får många intressen att samsas i området – och att de inte påverkar naturen, arter och renskötseln negativt – kan ett arbete med zonering och kanalisering behöva utvecklas i de mest välbesökta delarna av området under perioder av året.

I praktiken kan det betyda att besökare leds till lämpligare platser under perioder då renar behöver betesro eller under kalvningstider. En nationalparks föreskrifter kan begränsa allemansrätten för att skapa ett bättre skydd för det känsliga växt- och djurliv som finns i området.

Click here if you wish to read about Sweden’s outdoor access rights in a different language.

Foto: Matti Rapila
error: Innehållet är skyddat.
Sök