Till-fots-50pxTill fots

Vandrare och löpare använder lederna för att röra sig i området och det är ett gemensamt ansvar att använda lederna på ett hållbart vis. Övergripande utgångspunkt är att många ska kunna ta del av områdets upplevelsevärden på olika sätt genom att kunna färdas säkert och tryggt utan att störa och förstöra. I arbetet med nationalparker finns ett stort fokus på besökaren, dennes upplevelse och vägledning.

Så här kan vandringslederna påverkas

Här finns problem med slitage och negativ påverkan på renarnas betesro i delar av området. En hållbar lösning behöver hittas för dessa delar av ledsystemen. Vi behöver utreda om åtgärder vidtas för exempelvis omdragning av leder och förbättrad information, för att nå en hållbar situation när det gäller påverkan på naturvärden och rennäring samtidigt som attraktionsvärdet fortsatt är högt. Möjligheter till korta turer för flera grupper som ger möjlighet att ta del av områdets upplevelsevärden kommer att ses över. Dessa leder kan komma att utgå från nationalparkens tilltänkta entréer.

Länk till National Geographic som toppar Helags till en av världens 10 bästa vandringsområden

Fjällvandring. Foto: Johannes Poignant.
Foto: Johannes Poignant.

Så här ser det ut i dag

En stor del av turisterna som besöker området för långfärd gör det på den så kallade Jämtlandstriangeln mellan Storulvån–Sylarna–Blåhammaren. Områdets kortare dagsturer är populära utflyktsmål för vandrare och löpare. Lederna tar besökaren genom storslagna vyer och uråldriga skogar. Dessa vill vi värna om för framtidens generationer.

I dag finns fina rast- och vindskydd utmed våra markerade leder där man kan stanna till för en kopp kaffe eller bara för att vila sin ben.

error: Innehållet är skyddat.
Sök