Möte I Vålådalen. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands Län.
Möte i Vålådalen. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

– Vålådalen, Helags och Sylarna är ett fantastiskt område väl värt att bevara och förvalta. Det var biträdande projektledaren Ruona Burmans budskap under mötet i Vålådalen.

Torsdagen den 21 januari träffades ett 50-tal personer på Vålådalens fjällstation och diskuterade för- och nackdelar med att bilda en nationalpark i området.

Det var Länsstyrelsen, Åre kommun och Naturvårdsverket som bjudit in till mötet. Allmänhet, renskötare och turistentreprenörer från bland annat Vallbo och Östra Vålådalen, kom till mötet som innehöll både ris och ros.

En eventuell nationalpark i området, är en fråga som engagerar. Många har helt olika synpunkter och skäl till dem. I publiken fanns personer som tyckte att det var självklart att bilda nationalpark. Andra var mer kritiska och tveksamma.

Om det blir en nationalpark kommer det att innebära bland annat följande:

  • Större skydd av området (i dag är ungefär det halva tilltänkta området skyddat som naturreservat)
  • Fler besökare, även internationella, och utveckling av näringslivet runt området.
  • Nya entréer till området samt att det blir lättare att ta del av information.
  • Goda ekonomiska resurser för att sköta leder och underhålla området.

Frågor som oroar rör bland annat jaktmöjligheterna, hänsyn till renskötsel och skoteråkning. I nuläget finns inte alla svar exakt på hur olika verksamheter påverkas, men i grova drag framkom följande:

  • Skotertrafiken kommer att fortsätta som i dag men med förbättrade och utvecklade leder.
  • Jakt kan ske i nationalparker men med hänsyn till naturvård och friluftsliv. Länsstyrelsen och Naturvårdsverket ska titta närmare på detta.
  • Fisket kommer att fortsätta ungefär som i dag.
  • Stor hänsyn kommer att tas till renskötsel och av hänsyn till bland annat bete och kalvningsland kommer vissa leder att dras om.
  • Särskilt känsliga områden kommer att skyddas med hjälp av informationsinsatser och genom att leder flyttas.
  • STF:s verksamhet i området ska fortsätta.

Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets arbete under 2016 och 2017 handlar om att genom dialog och samtal med alla berörda parter, hitta en samsyn när det gäller den eventuella nationalparken.

Tanken med mötet var att ge alla parter möjlighet att få ställa frågor och komma med synpunkter. Mötet ingår i en serie likadana möten.
Det första dialogmötet genomfördes i Ljungdalen den 9 november. De följande mötena genomförs den 4 februari i Ånn och den 18 februari i Höglekardalen. Under 2016 och 2017 arrangeras fler möten.

error: Innehållet är skyddat.
Sök