SkoteråkningSkoter-50px

I området Vålådalen-Sylarna-Helags finns två skoterleder som går i nord-sydlig riktning. Övergripande utgångspunkt är att många ska kunna ta del av områdets upplevelsevärden på olika sätt genom att kunna färdas säkert och tryggt utan att störa och förstöra.

Så här kan skoteråkningen påverkas

Befintliga skoterleder genom området kommer att finnas kvar. Problematiska delsträckor, där lederna är svårframkomliga för skoter, kan komma att ses över. Nationalparksprocessen ska därför se om åtgärder behöver vidtas för att komma runt eventuella problem. Störning som kan uppstå mellan skidåkare och skoteråkare ska utredas och om möjligt ska trängsel och buller begränsas.

Så här ser det ut i dag

Lederna i Vålådalen-Sylarna-Helags-området förvaltas av Länsstyrelsen. I dag finns regleringar för skotertrafik i hela området. Det betyder att man endast får färdas utmed anvisade leder med skoter.

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län
error: Innehållet är skyddat.
Sök