Ledkryss-50pxSkillnad mellan nationalpark och naturreservat

Nationalparker bevarar ett urval av unika svenska landskap. Tillsammans bildar de en helhet över hela landet. Naturen är storslagen eller särpräglad och har mycket höga värden. Marken ägs alltid av staten.

Nationalparkerna ska också trygga naturens mångfald och ge besökare möjlighet till fina upplevelser. Här är naturen skyddad och får inte exploateras. Det innebär att vi sparar ett viktigt naturarv för kommande generationer.

Nationalpark är det starkaste skyddet och den finaste utmärkelsen ett naturområde kan få. Det är regering och riksdag som beslutar om bildande.

Naturreservat kan skapas för att skydda en särskild art eller livsmiljö. Naturreservat kan också inrättas enbart för friluftsliv och naturupplevelser. Marken i naturreservat kan vara privat eller statlig.

Inom naturreservat kan beslut ändras – det sker inte i en nationalpark. Det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar om bildande.

En pärluggla tittar ut. Foto: Anders Dahlin.
En pärluggla tittar ut. Foto: Anders Dahlin.
 • Nationalpark är det starkaste skyddet svensk natur kan få.
 • Målet med reglerna i en nationalpark – liksom för all skyddad natur – är att se till att syftet med skyddet uppnås. Tillgången till naturen får inte begränsas mer än nödvändigt. Reglerna i en nationalpark behöver inte vara mer begränsande än i ett naturreservat.
 • I en nationalpark finns större ekonomiska möjligheter än i naturreservat att sköta leder, informera och vägleda besökare, arbeta med tillsyn m.m.
 • Nationalparker blir mer kända än naturreservat, vilket också kan öka intresset för – och intäkterna till – det skyddade området med omland.
 • Staten äger all mark i en nationalpark.
 • Bildande beslutas av regering och riksdag.
 • Naturreservat kan inrättas för att skydda en specifik art eller livsmiljö, eller till skydd för förutsättningarna för friluftsliv.
 • Målet med reglerna i ett naturreservat är att syftet med skyddet uppnås. Tillgången till naturen får inte begränsas mer än nödvändigt.
 • Naturreservat kan vara välbesökta och omtyckta, men får oftast inte samma status och antal besökare som en nationalpark.
 • I ett naturreservat kan marken ägas av en kommun, enskilda markägare eller staten.
 • Naturreservat beslutas av kommun eller länsstyrelse.
error: Innehållet är skyddat.
Sök