Ledkryss-50pxSkillnad mellan nationalpark och naturreservat

Nationalparker bevarar ett urval av unika svenska landskap som tillsammans bildar en helhet över hela landet. Dess natur är storslagen eller särpräglad och har mycket höga värden och marken ägs alltid av staten.

De ska också trygga naturens mångfald och ge besökare möjlighet att uppleva och njuta av naturen. I en nationalpark är naturen skyddad och får inte exploateras. Det innebär att vi sparar ett naturarv åt oss och kommande generationer.

Utöver nationalparker finns naturreservat och biotopskyddsområden. De kan inrättas för att skydda en specifik art eller livsmiljö. Naturreservat kan också inrättas enbart för att skydda förutsättningar för friluftslivet. Inom dessa områdesskydd kan dock beslut ändras och förändringar ske – det sker inte i en nationalpark.

Marken i naturreservat och biotopskyddsområden kan fortsätta att vara i privat ägo eller så kan staten köpa marken. Det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar om naturreservat eller biotopskyddsområden.

Nationalpark är den finaste utmärkelsen ett naturområde kan få. Det är regering och riksdag som beslutar om bildande.

En pärluggla tittar ut. Foto: Anders Dahlin.
En pärluggla tittar ut. Foto: Anders Dahlin.
  • Nationalpark är det starkaste skyddet av alla skyddsformer.
  • Nationalparker blir mer kända vilket ökar intresset för – och intäkterna runt – en nationalpark.
  • En nationalpark har en större budget för personal, entréer, leder och information.
  • Staten äger all mark i en nationalpark vilket innebär att marken har ett stort skydd.
  • Naturreservat kan vara välbesökta och omtyckta men får inte samma status och antal besökare som en nationalpark.
  • I ett naturreservat kan marken ägas av kommunen, enskilda markägare eller staten.
  • De kan inrättas för att skydda förutsättningar för friluftsliv, skydda en specifik art eller livsmiljö.
  • Naturreservat beslutas av kommun eller länsstyrelse.
error: Innehållet är skyddat.
Sök