SkidåkningSkidakning-50px

Övergripande utgångspunkt är att många ska kunna uppleva områdets upplevelsevärden på olika sätt genom att kunna färdas säkert och tryggt utan att störa och förstöra. I arbetet med nationalparker finns ett stort fokus på besökaren, dess upplevelse och naturvägledning.

Så här kan skidleder påverkas

Störning som kan uppstå mellan skidåkare och skoteråkare ska utredas och om möjligt ska störningar i avseende på ”trängsel” och buller begränsas. Problematiska sträckor kommer att ses över om åtgärder behövs för att komma runt problem.

Hållbara lösningar behöver hittas för ledsystemet. Vi behöver utreda om åtgärder behöver tas för exempelvis omdragning av leder, förbättrad information, med mera, för att nå en hållbar situation för besökaren samtidigt som attraktionsvärdet fortsatt är högt.

Möjligheten till fler korta turer ger möjlighet för flera grupper att ta del av områdets upplevelsevärden. Dessa leder föreslås utgå från nationalparkens tilltänkta entréer.

Det är populärt att bestiga toppar i området i dag vilket också är en del av upplevelsevärdet. I dag finns inga utmarkerade leder vilket är ett säkerhetsproblem.

Skidåkare på leden mellan Vålådalen och Lunndörren. Foto: Anette Andersson.
Skidåkare på leden mellan Vålådalen och Lunndörren. Foto: Anette Andersson.

Så här ser det ut i dag

En stor del av turisterna som besöker området för långfärd gör det på den så kallade Jämtlandstriangeln mellan Storulvån–Sylarna–Blåhammaren. Områdets kortare dagsturer är populära utflyktsmål för andra grupper. Lederna tar besökaren genom storslagna landskap och uråldriga skogar. Dessa vill vi värna om för framtidens generationer.

Somliga leder behöver fungera bättre gentemot sak-/markägare både innanför och utanför områdets föreslagna gränser, samtidigt som de ingår i ett funktionellt ledsystem.

error: Innehållet är skyddat.
Sök