Topptur På Skidor. Foto: Matti Rapila.
Topptur på skidor. Foto: Matti Rapila.

Strålande vårvinterväder och ett positivt samtal präglade Länsstyrelsens möte med Bergs kommun.

Dialog och kommunikation kännetecknar arbetet med att försöka bilda en nationalpark i området Vålådalen-Sylarna-Helags.

En del i verksamheten är att träffa många, olika grupperingar som berörs av arbetet. Kontakten med kommunerna – Berg och Åre – är väldigt viktig för arbetet och många saker fanns att samtala om.

Tisdagen den 16 februari besöktes Bergs kommun av fyra personer från Länsstyrelsen, bland andra länsråd Susanna Löfgren. På mötet deltog också Mats Forslund, verksamhetsledare på Jämtland Härjedalen Turism.

Ruona Burman – chef på Länsstyrelsens naturvårdsenhet och biträdande projektledare i nationalparksprocessen – inledde med att berätta om uppdraget med att försöka bilda nationalpark.

Hon beskrev bland annat områdets särart, uppdraget från Naturvårdsverket, vanliga frågor, det tänkta områdets ungefärliga gränser och möjligheterna som en nationalpark innebär.

– Arbetet bygger på bevarande och utveckling i samspel med alla berörda parter, förklarade hon.

Kommunens politiker och tjänstemän var intresserade av bland annat var ingångarna till en eventuell nationalpark kan bli, vilka fördelar det kan bli för näringslivet i omgivningarna och vilka eventuella inskränkningar det kan bli.

Svaren på frågorna var bland annat att en ingång sannolikt blir i Ljungdalen, att näringslivet i närheten kommer att uppleva fler turister samt att inskränkningarna kan komma att synas i form av zonering för att olika verksamheter ska ta större hänsyn till varandra.

error: Innehållet är skyddat.
Sök