Sammanställning av alla inkomna synpunkter och förslag

Ledutredningen i Vålådalen–Sylarna–Helags–Tossåsen-området, som är ett deluppdrag av nationalparksprocessen, arbetar vidare. Man har nu sammanställt alla de synpunkter och förslag som har kommit in från allmänheten, företag, föreningar, med flera, kring det statliga fjälledssystemet i och i anslutning till det möjliga nationalparksområdet.

Här presenteras de synpunkter och förslag som ledutredningen mottagit via mejl, brev, telefon och möten med olika intressenter. Dessa kompletterar de synpunkter som kommit fram under de lokala ledmöten som genomförts under vintern/våren (och som finns under separata länkar).

Observera att:

    • Detta är synpunkter och förslag som har kommit in till ledutredningen. De är i nuläget varken rangordnade eller bedömda.
    • Där samma eller snarlika förslag kommit in från flera håll, har förslagen sammanförts. I många fall är de för tydlighetens skull förkortade.
    • Vissa förslag har utredningen valt att ännu inte lägga ut i denna sammanställning, till exempel om förslaget är mycket storskaligt eller om det innehåller information om känsliga arter.

Inga som helst beslut är tagna kring något av detta.

Allt inkommet material kommer att tas i beaktande inför sammanställningen av den slutliga rapporten. När utredningens arbete är genomfört kommer materialet att gå vidare för ytterligare beredning i nationalparksprocessens olika grupper och länsstyrelsens förvaltning.

Om du saknar något du skickat in, har frågor och/eller ytterligare synpunkter, kontakta gärna ledutredningen via:

Mejl: annica.idestrom@lansstyrelsen.se eller torkel.idestrom@lansstyrelsen.se

Brev: Ledutredningen, Box 595, 831 27 ÖSTERSUND

Inkomna synpunkter och förslag från bymöten vintern 2017 finner HÄR

Sammanställningen för alla via brev, mail, telefon m.m. inkomna synpunkter och förslag finner ni HÄR

Johannes Poignant
error: Innehållet är skyddat.
Sök