Bengt Bengtsson
Foto: Bengt Bengtsson

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket delar samebyarnas uppfattning att det är nödvändigt med ett samiskt inflytande i den framtida förvaltningen av nationalparken.

 Det skriver Anna von Sydow, Naturvårdsverket, och Ruona Burman, Länsstyrelsen Jämtlands län, i ett svar till de tre samebyarna. Bakgrunden är att Tåssåsens, Handölsdalens och Mittådalens samebyar har skrivit ett brev till Naturvårdsverket och Länsstyrelsen där de önskar att några grundläggande frågor är hanterade innan de vill fortsätta sitt engagemang i nationalparksarbetet.

I svaret till samebyarna framgår bland annat följande:

  • Renskötselrätten kommer fortsatta att gälla i en blivande nationalpark.
  • Den samiska närvaron och kulturen är stora tillgångar i en blivande nationalpark.
  • Rovdjurens påverkan på renskötseln kommer att vara en viktig fråga i nationalparksprojektet.

Brevet från Samebyarna visar de tre samebyarnas inställning till planerna på nationalparken. Det handlar bland annat om att den samiska kulturen och renskötseln ska se som ett naturligt inslag i området, samebyarnas rätt att använda marken ska erkännas fullt ut och att samebyarnas möjlighet att begränsa förlusten av renar till rovdjur måste garanteras. Om inte det sker kommer samebyarna att säga nej till en nationalpark och motarbeta att den skapas.

– Vi är glada över det engagemang som de tre samebyarna har visat och det är helt avgörande att ha med samebyarna i det här arbetet. Om de säger nej ser jag inte att det kan bildas någon nationalpark, säger Ruona Burman på Länsstyrelsen.

Arbetet för att hitta en väg framåt fortsätter nu i berednings- och arbetsgrupperna där samebyarna deltar.

Läs samebyarnas brev och vårt svar på länken nedan:

http://www.valadalen-sylarna-helags.se/vart-uppdrag/

error: Innehållet är skyddat.
Sök