favicon-32 Så här arbetar vi

För att göra arbetet med nationalparksprocessen transparent och återkopplande finns olika grupper som jobbar med  varandra i olika konstellationer.

Referensgruppen har beslutanderätt. Arbetsgruppen ger förslag till Beredningsgruppen som bereder och godkänner förslagen innan förslagen läggs fram för beslut till Resursägargruppen.

Dialoggrupperna bestående av representanter från berörda samebyar, representation från allmänheten genom föreningar, organisationer, byalag, berörda myndigheter m.fl. Olika dialoggrupper jobbar med olika teman ex. fiske, friluftsliv, cykling etc. och bistår arbetsgruppen med kunskap och önskemål om utformning av förslagen. Kunskapen från dialoggrupperna och arbetsgrupperna hjälper beredningsgruppen att skriva förslag av god kvalitet.

Dialogmötena är till för alla. Här kan vem som helst närvara och ge synpunkter, ställa frågor och komma med förslag och idéer. Informationen från dialogmötena går in i dialoggruppernas och arbetsgruppernas fortsatta arbete.

Dialog, samverkan  och öppenhet är ledord i denna process som berör och påverkar.

Klicka på bilden för att förstora.

illustration: arbetsordning

illustration: arbetsordning

Johannes Poignant
Foto: Johannes Poignant
error: Innehållet är skyddat.
Sök