I området har besöksräknare funnits utsatta för att undersöka besökarantalet under sommaren och vintern.

Sommartid har besöksräknarna funnits utsatta mellan 1 juni och 1 oktober.

Kring Vålådalens populära Blanktjärnsrunda har räknare suttit ute sedan 2013. På övriga ställen har räknarna suttit ute sedan 2016.

Två av räknarna är specialanpassade för att räkna passager från cyklister. Dessa fanns utställda vid Blanktjärnsrundan och i närheten av Storulvån.

Klicka på respektive länk nedan för att se resultaten från de olika besöksräknarna.

Vålådalens ledterminal

Vålådalen – Blanktjärnsrundan, antal cykelpassager

Vålådalen Blanktjärnsrundan, antal passager till fots

Vålådalen led västerut

Vålådalen leden mot Rundhögen

Vålådalen leden mot Kyrksten

Helags  leden genom Kesudalen

Storulvån  bron över Handölan, antal cykelpassager

Storulvån  bron över Handölan, antal passager till fots

Storulvån  led mot Jämtlandstriangeln, antal cykelpassager

Storulvån  leden mot Jämtlandstriangeln, antal passager till fots

Anette Andersson
Foto: Anette Andersson
error: Innehållet är skyddat.
Sök