RenskötselRenskotsel-50px

Renen har ett uråldrigt behov av att ströva fritt och beta ostört på fjällets grönskande ängar och karga kala fjäll. Som besökare måste du visa hänsyn och förstå att du är en gäst i renens rike. I flocken känner sig renen trygg, du får gärna sitta på avstånd och titta men ge dom utrymme och betesro. Om hjorden drar sig undan är du för nära. Särskilt störningskänsliga är renarna kring kalvningstider, i april–maj.

I området bedrivs renskötsel inom tre samebyars betesområden – Tåssåsen, Handölsdalen och Mittådalen. På sena våren och sommaren kommer tusentals renar upp till fjällområdet efter vinterbetesperioden i skogslandskapet. Vuxna renar bär horn oavsett kön.

Renhjordarna består huvudsakligen av vajor (renkor) och deras kalvar. De letar efter friskt grönbete på fjällsluttningarna, svalka och fläktande vindar för att undvika alltför stora angrepp från stickande insekter. Det är viktigt att inte störa vajor och kalvar som behöver lugn och betesro för att äta upp sig inför vintern. Under sommaren samlas renarna till vissa platser för att renskötarna ska räkna och märka alla kalvar som fötts under våren. Det går inte i förväg att säga vid vilken tidpunkt detta sker då det är helt väderberoende.

Se men inte störa

När renskötarna arbetar med detta samlingsarbete är det viktigt att inte störa renarna. Men du kan självklart sätta dig ner och titta på renarna på avstånd.

Renskötsel är en tamdjursdrift och en annorlunda sådan jämfört med annan tamdjursdrift. Renskötsel kommer att fortsätta bedrivas i området.

Lösa hundar kan skapa panik, så ta gärna med dig hunden men håll den kopplad.

Renar i hägn. Foto: Stefan Linnerhag.

Enligt 93 § rennäringslagen (SFS 1971:437) När renar befinner sig inom ett betesområde där renskötsel då är tillåten, ska hund i trakten som inte används i renskötseln hållas i band eller instängd, om inte länsstyrelsen medger annat. Detsamma gäller när renar flyttas, om hundens ägare i förväg underrättats om tiden för flyttningen.

Enligt 94 § rennäringslagen (SFS 1971:437) döms den till böter som med uppsåt eller av oaktsamhet: – stänger av fastställd eller annars gällande flyttningsväg för renar eller vidtar åtgärder på eller invid vägen så att dess framkomlighet väsentligt försämras. – skrämmer eller på annat sätt ofredar renar som uppehåller sig på ett område där renskötsel då är tillåten. – obehörigen driver bort renar från ett område där renskötsel då är tillåten eller hindrar renar från att beta på ett sådant område.

error: Innehållet är skyddat.
Sök