Meddelande till Norska pressen, gick ut 19 maj 2016.

Under månaderna april–maj är fjällområdet Storulvån–Sylarna ett område där tusentals renkalvar föds och växer sig starka. När besökare befinner sig i området störs vajorna, mammorna till renkalvarna, som lämnar sina nyfödda kalvar. Vajorna kan springa flera mil då de blir skrämda av besökarens närvaro i området. Kalven försöker följa vajan men är än så länge för liten, den hinner inte med och kan inte passera över de välfyllda vattendragen. Konsekvensen av detta blir att små renkalvar blir övergivna.

Renen är ett flyktdjur som inte är van vid människor. Den undviker kontakt med människor och precis som de allra flesta djur i skog och mark är renen lättskrämd och springer i motsatt riktning när den blir skrämd.

– Som besökare kan du göra skillnad genom att visa hänsyn. Håll dig på ett rejält avstånd från renarna så här års. Ge renkalven och dess mamma lugn och ro, säger Ruona Burman, chef för Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen Jämtlands län.

Länsstyrelsen kan besluta om tillträdesförbud för att undvika störning för vilda djur. Renen räknas som tamdjur, då finns inte samma möjligheter att avlysa ett område för att undvika störning.

Detta gäller på renbetesfjäll:

Enligt 93 § rennäringslagen (SFS 1971:437) När renar befinner sig inom ett betesområde där renskötsel då är tillåten, ska hund i trakten som inte används i renskötseln hållas i band eller instängd, om inte länsstyrelsen medger annat. Detsamma gäller när renar flyttas, om hundens ägare i förväg underrättats om tiden för flyttningen.

Enligt 94 § rennäringslagen (SFS 1971:437) döms den till böter som med uppsåt eller av oaktsamhet: – stänger av fastställd eller annars gällande flyttningsväg för renar eller vidtar åtgärder på eller invid vägen så att dess framkomlighet väsentligt försämras. – skrämmer eller på annat sätt ofredar renar som uppehåller sig på ett område där renskötsel då är tillåten. – obehörigen driver bort renar från ett område där renskötsel då är tillåten eller hindrar renar från att beta på ett sådant område.

För mer information kontakta:

Ruona Burman, chef för naturvårdsenheten på Länsstyrelsen Jämtlands län, telefon 010-225 33 23

 

error: Innehållet är skyddat.
Sök