PublikationerVaxtliv-50px

Undersökning om attityder till aktiviteter i skyddade områden i Jämtland, SLU

attitydundersökning SLU

SLU undersökte attityden till syftet bakom inrättande av skyddade områden, vad som ska vara tillåtet i skyddade områden samt hur de bör styras. SLU undersökte även hur dessa attityder har utvecklats över tid, baserat på tre attitydundersökningar genomförda 2004, 2009, och 2014. Denna rapport är en sammanfattning av dessa tre åren för skyddade områden i Jämtlands län.

Läs rapporten här.

Folder om ledutredningen

ledutredningen

Länsstyrelsen Jämtlands län har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att utreda de statliga fjällederna i det aktuella området. Ledutredningen är en del av den pågående nationalparksprocessen. Underlagen från den kommer att finnas med i förvaltningen av området även om det inte blir nationalpark. Dock finns bättre förutsättningar för att fler av utredningens förslag införlivas om det blir nationalpark.

Läs hela foldern här.

Nationalparksplan för Sverige

Nationalparksplan-200px

Här beskrivs kortfattat de områden som Naturvårdsverket vill prioritera för nationalparksbildning fram till 2020. Det redovisas också hur arbetet med genomförandet av enskilda nationalparker bör bedrivas.

Läs publikationen

Terrängkörning, rörligt friluftsliv och tävlingar i västra jämtlandsfjällen – en sammanställning av tillstånd

terrängkörningsrapporten

Syftet med denna rapport är att utifrån utfärdade dispenser och tillstånd beskriva terrängfordonstrafiken i tid och rum i det planerade nationalparksområdet Vålådalen-Sylarna-Helags. Vidare är syftet att i tid och rum beskriva det rörliga friluftslivet i form av grupper samt kommersiella aktörer som bedriver verksamhet i samma område. Även här utifrån samrådsärenden, dispenser och tillstånd.

Läs rapporten här.

Så bildas en nationalpark

Sa-bildas-en-nationalpark-200px

Här får du veta hur det går till att bilda en nationalpark. Vi hoppas att broschyren ska underlätta kontakten mellan dig och de myndigheter som är involverade i det arbetet.

Läs publikationen

Allemansrätten – en unik möjlighet

 

allemansrätten

Du använder dig av allemansrätten när du
går en promenad i skogen, paddlar kajak,
klättrar eller sitter på en sten och tänker.
Oftast är den alldeles naturlig för oss. För
att alla ska kunna njuta av naturen behöver
vi ta hänsyn till natur och djurliv och visa
hänsyn mot markägare och andra som är ute.

Vi kan sammanfatta det i att inte störa –
inte förstöra!

Läs publikationen här.

Besök och besökare i Fulufjällets nationalpark sommaren 2014

I samband med etableringen av Fulufjällets nationalpark 2002 genomfördes besökarstudier. I denna rapport redovisas resultat.

Läs publikationen

Renens rike

Renens-rike-200px

Vi vill att du som gäst ska få en fantastisk upplevelse i gränsfjällen mellan Norge och Sverige med dess fascinerande natur, djurliv och flora. Vi önskar också skapa en förståelse för renens rike och att den förståelsen leder till ökat intresse samt en insikt om att du som enskild individ kan göra skillnad.

Läs publikationen

Vålådalens naturreservat

valadalens-naturreservat-200px

Området ligger mellan Ljungans och Indalsälvens källflöden. Det präglas av den skogklädda Vålådalssänkan som omges av Bunner-, Anaris-, Lunndörrs- och Härjångsfjällen, samt de isolerade Hottögs- och Ottfjället. Områdets lägst belägna delar ligger 500 meter över havet och de högsta topparna når drygt 1 600 meter.

Läs publikationen

Att tänka på vid besök i fjällen under renarnas kalvningstid

Att tänka på i kalvningstider

Länsstyrelsen har tagit fram en folder om hur du som besökare bör tänka när du rör dig i fjällen under kalvningstider.

Läs publikation

Bevarande eller nyttjande?

Svenskarnas syn på skyddade naturområden

bevarande eller nyttjande

Rapporten redovisar svenskars attityder till skyddade områden.
Det som är relativt unikt är att vi jämför vad folk anser i representativa
urval på nationell nivå, länsnivå och kommunnivå.

Läs publikationen

error: Innehållet är skyddat.
Sök