Djurliv-50pxStora och små aktiviteter på gång inom projektet

Besöksräknare sommaren 2016

Inlagt den 2016-05-20 Besöksräknare sommaren 2016: Under sommaren 2016 kommer Länsstyrelsen Jämtlands län att sätta ut räknare i VålådalenSylarnaHelags-området som räknar antalet besökare utmed utvalda leder. Till hösten 2016 kommer en karta och statistik från denna undersökning att presenteras på denna hemsida.

Ånnsjödagen

Inlagt den 2016-05-18 Ånnsjödagen: Länsstyrelsen Jämtlands län kommer att medverka vid Ånnsjödagen. Under dagen finns vi på plats i Nätaholmentornet, där vi besvarar frågor om våtmarksrestaureringen som gjordes i Ånnsjön 2013-2014, Länsstyrelsens syn på det rörliga friluftslivet samt nationalparksprocessen.  kl. 15.00 kommer ett kort föredrag om nationalparksprocessen hållas på fågelstationen i Handöl. För mer information gå in på JORFs hemsida http://www.jorf.se/

Jämtland Game Fair

Inlagt den 2016-05-17 Jämtland Game Fair: Länsstyrelsen Jämtlands län kommer att finnas på plats på Jämtland Game Fair 29-31 juli 2016. Besök oss gärna där och ställ frågor om nationalparksarbetet, björnspillningsinventeringen och jakt- och viltfrågor. http://www.jamtlandgamefair.se/

Bruksvallarna Game Fair

Inlagt den 2016-05-02 Bruksvallarna Game Fair: Länsstyrelsen Jämtlands län kommer att finnas på plats på Bruksvallarna Game Fair 5-7 augusti 2016. Besök Besök oss gärna där och ställ frågor om nationalparksarbetet, björnspillningsinventeringen och jakt- och viltfrågor. http://www.bruksvallarnagamefair.se/

Fastighetsutredning

Inlagt den 2016-05-02 En fastighetsutredning för de område som ligger på förslag är genomförd. Detta innebär att den preliminära gräns som togs fram i förstudien har skickats till Lantmäteriet. Lantmäteriet har utifrån denna gräns tagit fram all information om vilka fastigheter som ingår och vilka samfälligheter som finns i området. Gränsen är inte fastställd, denna fastighetsutredning är ett första steg i processen att finna en lämplig gränsdragning för en eventuell Nationalpark. Denna fastighetsutredning kommer projektledningen nu att jobba vidare med.

Ledutredning

Inlagt den 2016-05-02 En ledutredning har startats upp. Annika och Torkel Ideström är anställda av Länsstyrelsen i Jämtlands län för att genomföra en omfattande ledutredningen av det geografiska område som kan komma att bli Jämtlands nästa nationalpark. Denna utredning skall se över alla leder i det föreslagna området. Sommarleder, vinterleder, skidleder, långa leder, korta leder m.m. All information skall sammanfattas och digitaliseras. På så vis kan alla leder sammanställas och bli överblickbara. En kartbild över hur det rörliga friluftslivet tillsammans med rennäringen och transporterna i området fungerar gentemot varandra. Detta är en stor utredning som kommer ta lång tid. Varför behövs en ledutredning? Ledutredningen är ett underlag i det kommande arbetet och skall svara på frågor såsom störningar i renskötseln, besökarens upplevelse, slitage. Målet är ett hållbart ledsystem.Om ni vill veta mer eller komma i kontakt med Annika och Torkel kan ni kontakta dem via mejl.

Besöksräknare på vinterleder

Inlagt den 2016-05-02 Besöksräknare på vinterleder: Länsstyrelsen har haft räknare ute på vinterlederna under vintern 2016. Dessa räknare har räknat besökare på vinterlederna utmed lederna i det eventuella nationalparksområdet. Räknarna skall ge underlag och statistik i arbetet med nationalparksprocessens ledutredning. Till sommaren kommer räknare att sättas upp på andra ställen utmed sommarlederna, vart dessa skall placeras är ännu oklart. När detta blir bestämt läggs en karta ut här på Nationalparksprocessens hemsida. Klicka här för att se kartan i förstoring.

Johannes Poignant
Foto: Johannes Poignant
error: Innehållet är skyddat.
Sök