Här nedan kan ni se vilka som ingick i respektive grupp i processen.

Jasna Lindberg

Representant från Åre kommun

Claes Svedlindh

Avdelningschef Naturavdelningen vid Naturvårdsverket
Göran Gabling

Göran Gabling

Tf enhetschef för Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Jämtlands län
Bengt-Arne Johansson

Bengt-Arne Johansson

Representant från Tåssåsens sameby
Eli Larsdotter-Brynhildsvoll

Eli Larsdotter-Brynhildsvoll

Representant från Mittådalens sameby

Daniel Wolf-Watz

Samordnare för arbetsgrupper, Länsstyrelsen Jämtlands län
Eivind Torp

Eivind Torp

Samordnare för samiska frågor, Länsstyrelsen Jämtlands län
Maano Aunapuu

Maano Aunapuu

Enhetschef för Områdesskyddsenheten vid Naturvårdsverket

Henrik Harr

Kommunikatör, Länsstyrelsen Jämtlands län
Niklas Gröndahl

Niklas Gröndahl

Ordförande för Mittådalens sameby
Annica Ideström

Annica Ideström

Projektledare, Länsstyrelsen Jämtlands län
Ola Larsson

Ola Larsson

Projektledare från Naturvårdsverket

Nicklas Johansson

Ordförande för Tåssåsens sameby

Mats Forslund

VD vid Jämtland Härjedalen Turism

Lars Ove Sjajn

Representant från Sametinget

Cilla Gauffin

Representant från Bergs kommun

Susanna Löfgren

Länsråd, Länsstyrelsen Jämtlands län
error: Innehållet är skyddat.
Sök