Här nedan kan ni se vem som ingår i respektive grupp i processen.

Katrin Wissing

Katrin Wissing

Representant från Åre kommun
Eivind Torp

Eivind Torp

Samordnare för samiska frågor, Länsstyrelsen Jämtlands län
Daniel Wolf-Watz

Daniel Wolf-Watz

Samordnare för arbetsgrupper, Länsstyrelsen Jämtlands län
Eli Larsdotter-Brynhildsvoll

Eli Larsdotter-Brynhildsvoll

Representant från Mittådalens sameby
Ajlin Jonassen Kråik

Ajlin Jonassen Kråik

Representant från Handölsdalens sameby
Bengt-Arne Johansson

Bengt-Arne Johansson

Representant från Handölsdalens sameby
Reidar Nordfjell

Reidar Nordfjell

Representant från Handölsdalens sameby
Göran Gabling

Göran Gabling

Tf enhetschef för Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Jämtlands län
Claes Svedlindh

Claes Svedlindh

Avdelningschef Naturavdelningen vid Naturvårdsverket
Maano Aunapuu

Maano Aunapuu

Enhetschef för Områdesskyddsenheten vid Naturvårdsverket
Henrik Harr

Henrik Harr

Kommunikatör, Länsstyrelsen Jämtlands län
Cilla Gauffin

Cilla Gauffin

Representant från Bergs kommun
Lars Ove Sjajn

Lars Ove Sjajn

Representant från Sametinget
Mats Forslund

Mats Forslund

VD vid Jämtland Härjedalen Turism
Nicklas Johansson

Nicklas Johansson

Ordförande för Tåssåsens sameby
Ola Larsson

Ola Larsson

Projektledare från Naturvårdsverket
Annica Ideström

Annica Ideström

Projektledare, Länsstyrelsen Jämtlands län
Niklas Gröndahl

Niklas Gröndahl

Ordförande för Mittådalens sameby
Jonas Kråik

Jonas Kråik

Ordförande för Handölsdalens sameby
Susanna Löfgren

Susanna Löfgren

Länsråd, Länsstyrelsen Jämtlands län
error: Innehållet är skyddat.
Sök