Mötesanteckningar från möten med beredningsgruppen

19 oktober 2017

Mötesanteckningarna för beredningsgruppsmötet den 19 oktober 2017 i Åre består av 5 separata dokument. Samtliga finns att ladda ner här nedan

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Powerpoint – Inriktning för fortsatta arbetet

Power Point –  Syftes- och målarbete

07 juni 2017

Mötesanteckningar från beredningsgruppsmötet den 07 juni 2017. Klicka HÄR för att läsa dessa.

10 maj 2017

Mötesanteckningarna från beredningsgruppsmötet den 10 maj 2015. Klicka HÄR för att läsa dessa.

error: Innehållet är skyddat.
Sök