Mötesanteckningar från möten med beredningsgruppen

21 maj 2019

Klicka här för att läsa minnesanteckningar från beredningsgruppsmötet den 21 maj 2019

8 maj 2019

Klicka här för att läsa minnesanteckningar från beredningsgruppsmötet den 8 maj 2019.

1 mars 2019

Klicka här för att läsa minnesanteckningar från beredningsgruppsmötet den 1 mars 2019.

1 februari 2019

Klicka här för att läsa minnesanteckningar från beredningsgruppsmötet den 1 februari 2019.

29 november 2018

Klicka här för att läsa minnesanteckningar från beredningsgruppsmötet den 29 november 2018.

3 oktober 2018

Klicka här för att läsa minnesanteckningar från beredningsgruppsmötet den 3 oktober 2018.

26 september 2018

Klicka här för att läsa minnesanteckningar från beredningsgruppsmötet den 26 september 2018.

30 augusti 2018

Klicka här för att läsa minnesanteckningar från beredningsgruppsmötet den 30 augusti 2018.

5 juni 2018

Klicka här för att läsa minnesanteckningar från beredningsgruppsmötet den 5 juni 2018.

26 april 2018

Klicka här för att läsa minnesanteckningar från beredningsgruppsmötet den 26 april 2018.

28 mars 2018

Klicka här för att läsa minnesanteckningar från beredningsgruppsmötet den 28 mars 2018.

2 februari 2018

Klicka här för att läsa minnesanteckningar från beredningsgruppsmötet den 8 februari 2018.

14 december 2017

Klicka här för att läsa minnesanteckningar från beredningsgruppsmötet den 14 december 2017.

19 oktober 2017

Mötesanteckningarna för beredningsgruppsmötet den 19 oktober 2017 i Åre består av fem separata dokument. Samtliga finns att ladda ner här nedan.

Bilaga 1 (Mötesanteckningar)

Bilaga 2 (Hemuppgifter)

Bilaga 3 (Utdrag ur minneanteckningar)

Powerpoint – Inriktning för fortsatta arbetet

Power Point –  Syftes- och målarbete

07 juni 2017

Klicka här för att läsa mötesanteckningar från beredningsgruppsmötet den 07 juni 2017.

10 maj 2017

Klicka här för att läsa mötesanteckningar från beredningsgruppsmötet den 10 maj 2017.

error: Innehållet är skyddat.
Sök