Sveriges Television och Östersunds-Posten deltog på Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets möte i Ånn torsdagen den 4 februari. Och mötet präglades av stort intresse och många frågor.

Trots blåst och ymnigt snöfall hade närmare 50 personer samlats på Ånngården för att framföra åsikter och ställa frågor till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket – som i sin tur var där för att höra vad deltagarna tycker och tänker om nationalparksmöjligheterna.

Media visade också stort intresse. Två personer från Sveriges Television samt ÖP:s reporter Patrick Rosenberg deltog. De stannade under en stor del av mötet och lyssnade på samtalen och frågorna och gjorde intervjuer.

Länsstyrelsens enhetschef – och nationalparksprocessens biträdande projektledare – Ruona Burman började med att hälsa välkommen. Därefter gick hon igenom bland annat uppdraget, möjligheterna, insamlandet av synpunkter och tidplanen.

Frågorna och synpunkterna handlade bland annat om jakt, fiske och gränsdragning. Men skillnaden mellan naturreservat och nationalpark var också intressant för många.

– Vad innebär det att ett område är naturreservat? Eller att det är nationalpark?
Flera besökare ställde sig den frågan på mötet.

Enkelt uttryckt är de principiella skillnaderna mellan naturreservat och nationalpark:

Nationalparker

  • Nationalparker blir mer kända vilket ökar intresset för – och intäkterna runt – en nationalpark.
  • En nationalpark har en generös budget för personal, entréer, leder och information.
  • Staten äger all mark i en nationalpark vilket innebär att marken har ett stort skydd.
  • Nationalparker har ett större skydd – eftersom de beslutas av regering och riksdag.

Naturreservat

  • Nationalparker blir mer kända vilket ökar intresset för – och intäkterna runt – en nationalpark.
  • En nationalpark har en generös budget för personal, entréer, leder och information.
  • Staten äger all mark i en nationalpark vilket innebär att marken har ett stort skydd.
  • Nationalparker har ett större skydd – eftersom de beslutas av regering och riksdag.

En annan fråga som kom upp var om det inte räckte med det naturreservat som finns i dag?

– Vålådalens naturreservat är jättestort men ändå bara hälften av den föreslagna ytan för en eventuell nationalpark, förklarade Ruona Burman.

error: Innehållet är skyddat.
Sök