Från Mötet I Ljungdalen Den 29 Mars 2016. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands Län.
Från mötet i Ljungdalen den 29 mars 2016. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Det var stort intresse av att delta på det andra nationalparksmötet i Ljungdalen. Mycket frågor och synpunkter framkom – många ville diskutera. Flera av deltagarna var särskilt inbjudna stugägare.

Engagemanget i Ljungdalen är stort när det gäller försöket att bilda nationalpark. Till lokalen Ljungalid kom cirka 170 personer den 29 mars för att delta i samtalet om en eventuell nationalpark. I november 2015 hölls också ett så kallat dialogmöte i byn.

Såväl positiva som negativa röster hördes. Många av frågorna handlade om slitage, exploateringshot och leder. Även allemansrätten, nationalparkspengar och jakten diskuterades.

Mötet inleddes med att några av deltagarna ville veta hur mötet skulle dokumenteras och beskrivas. Det samtalet slutade med att två av deltagarna – byborna Annika Hagen och Kjell Ekström – utsågs till justerare av de mötesanteckningar som fördes, se dokument till höger.

Dokumentet innehåller de frågor som ställdes och de svar som gavs. Dessutom finns några allmänna synpunkter medtagna i dokumentet.
Förutom dessa anteckningar från mötet har arbetsgruppen sammanställt alla gula post it-lappar och de vita, stora ark som satt uppe för att besökarna skulle kunna lämna sina åsikter. Dessa synpunkter kan läsas i två separata dokument, se dokumenten till höger.

Till mötet var 40 personer föranmälda och cirka 170 personer kom. Länsstyrelsen och Naturvårdsverket vill därför särskilt uppmärksamma och tacka den fantastiska personalen på Ljungalid som trots förutsättningarna lyckades ordna fika åt besökarna.

error: Innehållet är skyddat.
Sök