Foto: Johannes Poignant
Foto: Johannes Poignant

– Ja, det blir mer medel och personal, bättre underhåll och tydligare information i en nationalpark i jämförelse med ett naturreservat.

Det svarade biträdande projektledare Ruona Burman på frågan om ekonomiska skillnader mellan reservat och nationalparker.

Trots underbart sommarväder hade en intresserad och engagerad grupp besökare tagit sig till Storsjöteatern på kvällen den 30 maj. Då arrangerades det första mötet i Östersund inom ramen för nationalparksprocessen.

Mötet startade med ett föredrag som upprepades ännu en gång under kvällen. I foajén fanns möjlighet att komma med förslag och synpunkter, rita på kartor och prata med nationalparksprocessens medarbetare.

Under föredragen berättade projektledaren Anna von Sydow (Naturvårdsverket) och biträdande projektledare Ruona Burman (Länsstyrelsen). De talade om bland annat varför och hur arbetet bedrivs, på vems uppdrag det genomförs och redogjorde även för tidplan.

Efter föredragen ställdes frågor om bland annat:

Fråga: Har ni gjort internationella jämförelser? Svar: Ja, det har vi och vi ser att det finns många olika typer av regler i nationalparkerna. Vi vill undvika störning och helt ta bort förstörelse men inte ha så många förbud. Människor ska ha tillträde till området men hänsyn till bland annat renskötsel samt växt-och djurliv är viktigt.

Fråga: Är det någon i dag som våldför sig på området? Svar: Det finns inget jättestort hot i nuläget men slitaget ökar, detsamma gäller störningen på renskötseln.

Fråga: Har någon part veto att säga ja eller nej? Svar: Nej, men vi jobbar efter konsensus och parterna måste vara överens för att det ska kunna bli någon nationalpark. Riksdag och regering kommer att säga nej till nationalpark om samebyar och kommuner säger nej.

Fråga: Vilka är samebyarnas skäl att inte delta? Svar: De vill ha säkerställt rättigheterna på samma sätt som i dag och de vill dessutom ha möjlighet att ha kvar paragraf 28 i jaktlagen* som gör att får skydda sina djur ”Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur …”.

Fråga: Blir det fler turister om det blir nationalpark? Svar: Sannolikt blir det så. Enligt undersökningar och forskning – från bland annat MIUN – ökar turismen i och runt området. För företagare och entreprenörer finns chans att öka omsättning och utveckla näringslivet.

Fråga: Vilka är d vanligaste argumenten emot att bilda nationalpark? Svar: Att det är bra som det är, att det inte finns något hot mot området och att det får räcka med att en del av området är naturreservat.

Fråga: Ser ni någon anledning att skjuta upp arbetet med anledning av vilken regering det är som sitter? Svar: Nej, vi har ingen strategi oavsett vilken färg regeringen har.

Fråga: Finns det något gruvintresse i området? Svar: Inte efter vad vi vet.

Fråga: Hur är kommunernas inställning?                                 Svar: Åre kommun är positiv och Bergs kommun är försiktigt intresserad.

Från åskådarna kom också synpunkter att det var för lite skotrar med i presentationen och att skotertrafiken skadar mindre än de som går i området. En person tror att området blir mer attraktivt för centraleuropéer om det blir nationalpark.

error: Innehållet är skyddat.
Sök