favicon-57Ledutredning inom
Vålådalen-Sylarna-Helags området

UPPDRAG

Länsstyrelsen i Jämtlands län har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att utreda hur leder och entréer för friluftslivet kan utformas för att besökare ska kunna uppleva områdets unika värden på bästa sätt. Utredningen skall bland annat användas inom nationalparksprocessen.

Ledutredningen kommer att finnas med i planeringen och förvaltningen av området även om det inte blir nationalpark, men om det blir nationalpark finns förutsättningarna till att lederna och anläggningarna i betydligt bättre kvalitet.

Detta görs med den grundläggande målsättningen att ingen typ av nyttjande av området ska orsaka oacceptabla störningar på bevarandevärden, upplevelser eller renskötsel.

SYFTE

Målet är ett långsiktigt hållbart system av leder och entréer, där många kan ta del av de upplevelser området kan erbjuda, samtidigt som landskapets värden bevaras och olika intressen och verksamheter kan verka och finnas tillsammans.

Utredningen genomförs av Annica Ideström och Torkel Ideström vid Länsstyrelsen Jämtlands län och ska vara klar hösten 2017.

HUR KAN DU BIDRA?

Självklart har vi tagit med tidigare inspel från dialogmötena under 2016 och arbetet med tidigare nationalparksprocesser.

Lederna är till för alla och därför behövs nu er hjälp. Vi behöver idéer, synpunkter och konkreta förslag om ledernas lokalisering i området i relation till upplevelsevärde, bevarandevärden och verksamheter i området. Vi är också intresserade synpunkter på ledernas anläggningar, dvs  vindskydd, broar, spänger och dass. Alla ortsbor, företag, föreningar med flera engagerade är välkomna att komma med inspel.

Kan till exempel nya leder bildas? Kan andra leder dras om och/eller förbättras? Hur vill du/ni att lederna ska se ut i här fjällområdet? Vilka upplevelsevärden finns som är värda att visa upp? För vilka grupper kan vi förbättra tillgängligheten? Påverkas din verksamhet av friluftslivet?

Johannes Poignant
Foto: Johannes Poignant

Under 2016–2017 kommer det även bjudas in till ”verkstadsmöten”, där möjlighet att lämna förslag och synpunkter kommer att finnas. Om ni vill att det anordnas ett särskilt möte för till exempel er förening, hör av dig/er till Annica eller Torkel.

För att ledsystemet skall bli ett bra underlag till det vi gemensamt vill behövs ditt bidrag!

Ladda ner ledutredningens folder här.

Mail:

Annica.idestrom@lansstyrelsen.se

Torkel.idestrom@lansstyrelsen.se

error: Innehållet är skyddat.
Sök