favicon-57Ledutredning inom området
Vålådalen–Sylarna–Helags

UPPDRAG

Länsstyrelsen i Jämtlands län har på uppdrag av Naturvårdsverket utrett hur leder och entréer för friluftslivet kan utformas för att besökare ska kunna uppleva områdets unika värden på bästa sätt. Utredningen används nu inom nationalparksprocessen.

Ledutredningen finns med i planeringen och förvaltningen av området även om det inte blir nationalpark, men om det blir nationalpark finns förutsättningar för leder och anläggningar av högre kvalitet.

Detta görs med den grundläggande målsättningen att ingen typ av nyttjande av området ska orsaka oacceptabla störningar på bevarandevärden, upplevelser eller renskötsel.

SYFTE

Målet är ett långsiktigt hållbart system av leder och entréer, där många kan ta del av de upplevelser området kan erbjuda, samtidigt som landskapets värden bevaras och olika intressen och verksamheter kan verka och finnas tillsammans.

Utredningen genomfördes av Annica Ideström och Torkel Ideström vid Länsstyrelsen Jämtlands län och presenterades i början av juli 2018.

Du kan ladda ner ledutredningen här.

error: Innehållet är skyddat.
Sök