KulturmiljöKulturmiljo-50px

Fjällområdet är ett kulturlandskap där människor har bott och verkat under tusentals år. Naturen har satt gränsen för människans livsvillkor och möjlighet att överleva. Vi ser fysiska lämningar efter mänsklig aktivitet som ibland kan vara diskreta och svåra att upptäcka. Men det finns också minnen, berättelser och kunskap som förs vidare från generation till generation.

Kulturmiljö betecknar den miljö som påverkats och formats av mänsklig aktivitet och som därigenom berättar om människors liv.

Så här kan kulturmiljön påverkas

Renskötsel är en viktig förutsättning för att bevara kulturmiljön. Det är angeläget att det i området ges goda förutsättningar till en hållbar utveckling. Att dokumentera och sprida lokal traditionell kunskap, det biologiska kulturarvet och de stora värdena inom samisk kultur, är ett sätt att öka förståelsen och kunskapen för besökare.

Det finns sannolikt många okända kulturlämningar i området. Specialinventeringar i samverkan med samebyar kan leda till fler fynd av mänskliga spår och det biologiska kulturarv som präglar områdets historia och nutid.

Gammalt sameläger vid Pyramiderna. Foto: Anette Andersson.
Gammalt sameläger vid Pyramiderna. Foto: Anette Andersson.

Så här ser det ut i dag

Fjällen är skönhet, avkoppling och naturupplevelse som skapar välbefinnande och livskvalitet, för såväl turister som boende i Jämtlands län. Men det är också en del av länets historia. Information till besökaren om att området är en arbetsplats där det bedrivs näringsverksamhet, och inte orörd vildmark, ger bättre kunskap om hur vi kan visa varandra hänsyn. 

error: Innehållet är skyddat.
Sök