Karta

Inom det inringade området är det tänkt att nationalparken ska ligga. Exakt var gränsen ska gå är långt ifrån beslutat men det är mest statlig mark som planeras att ingå. Ett särskilt arbete pågår som ska utforma förslag till gräns.

karta © Länsstyrelsen Jämtlands län
© Lantmäteriet Geodatasamverkan GSD-Sverigekartan Raster

error: Innehållet är skyddat.
Sök