Kan en ny regering fälla allt? Finns det något självändamål med att bilda en nationalpark?
Frågorna var många när Länsstyrelsen träffade Jägareförbundet Västjämtland.

Länsstyrelsen var inbjuden till Jägareförbundet Västjämtlands årsmöte tisdagen den 9 februari i Mörsil. Mötet inleddes med en presentation av nationalparksarbetet och avslutades med fika och frågestund.

Biträdande projektledare Ruona Burman från Länsstyrelsen berättade om bland annat uppdraget, arbetet med att lyssna på frågor och förslag från berörda, varför en eventuell nationalpark skulle kunna bildas och om avstämningspunkten hösten 2017.

Mötesdeltagarna diskuterade många aspekter av arbetet och motiven för att bilda just en nationalpark.

Några av frågorna som togs upp var:

  • Blir lederna bättre om det blir en nationalpark?
  • Vad händer med ripjakten?
  • Hur påverkar jakten negativt?
  • Var går gränsen för en eventuell nationalpark?
  • Varför nationalpark och inte naturreservat?
  • Vem blir det bättre för?
  • Är det en fjäder i hatten för myndigheterna?
  • Kan en ny regering fälla allt?
  • Har inte rennäringen redan förstört landskapet?
  • Vad vore ett skäl att avbryta processen 2017?

På mötet deltog en representant för Jägarförbundet som berättade att förbundet uttryckt sig positivt till bildandet av nationalpark i remissrundan, under förutsättning att jakten får fortsätta.

error: Innehållet är skyddat.
Sök