JaktJakt-50px

I Jämtlands län är jakt på älg och småvilt vanligt. Det bedrivs också skyddsjakt på rovdjur för att skydda mot exempelvis angrepp på tamdjur. Regeringen beslutar om vilka arter som får jagas och om jakttider. Du behöver ha jaktkort för att få jaga.

Så här kan jakt påverkas

Det pågår en utredning och dialog kring vilken jakt som kan vara möjlig i en eventuell nationalpark. På de dialogmöten som vi har med allmänheten, på olika platser runt området, fångar vi upp synpunkter och frågor som vi kommer att använda i arbetet.

De avvägningar som behöver göras är hur jakt kan ske med hänsyn till bevarandevärden och friluftsliv i den eventuella nationalparken.

Innan någonting föreslås blir det först avstämningar i tematiska dialoggrupper och fortsatt diskussion i arbetsgrupperna innan förslagen går vidare till beredningsgruppen. När beredningsgruppen kommer med sitt förslag återkopplar projektet till dialoggrupperna.

Så här ser det ut i dag

I dag pågår jakt i området utifrån jaktarrenden samt upplåtelser inom de så kallade renbetesfjällen. Länsstyrelsen ansvarar för dessa upplåtelser.

Jakt på hög nivå. Foto: Marie Birkl.
Jakt på hög nivå. Foto: Marie Birkl.
error: Innehållet är skyddat.
Sök