Inkomna idéer och synpunkter från bymötena vintern 2017

Ledutredningen för Vålådalen–Sylarna–Helags–Tossåsen-området genomförde under vintern 2017 fem öppna möten – i Vålådalen, Ånn, Ljungdalen, Hallen och Storsjö. Syftet med dessa var att hämta in synpunkter och förslag från allmänhet, företag, föreningar etc. kring det statliga fjälledssystemet, i och i anslutning till det möjliga nationalparksområdet.

Här presenteras för kännedom de minnesanteckningar och en del av de ledförslag som togs emot från allmänheten under dessa möten.

Alla inkomna synpunkter och förslag togs med i beaktande i den slutliga rapporten från ledutredningen (Här kan du ladda ner den från Länsstyrelsens hemsida). Underlaget kommer nu att beredas vidare i länsstyrelsens förvaltning, och/eller nationalparksprocessens arbetsgrupper.

Utredningen är ett deluppdrag i den pågående nationalparksprocessen, men resultatet kommer oavsett nationalpark eller inte att användas i den fortsatta förvaltningen av lederna. Länsstyrelsen kommer titta vidare på detta material samt kompletterande ledutredningsmaterial, utifrån fortsatt förvaltning av lederna enligt dagens situation.

Beredningsgruppen för nationalparksprocessen (bestående av Tåssåsens sameby, Handölsdalens sameby, Mittådalens sameby, Sametinget, Jämtland Härjedalen Turism, Bergs kommun, Åre kommun, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen) kommer tillsammans att jobba vidare med ledutredningsmaterialet utifrån ett eventuellt bildande av en nationalpark.

Del av led mellan Stensdalsstugan och Gåsen. Foto: Anette Andersson.

Om man vill lämna in fler förslag och/eller synpunkter kring fjällederna (inklusive t.ex. vindskydd, ledcentraler, dass etc.) kan man fortsatt kontakta Annica och Torkel via mail:

Annica.idestrom@lansstyrelsen.se

Torkel.idestrom@lansstyrelsen.se

 

Inkomna synpunkter och förslag från bymötena i februari och mars

 

Om länkarna inte fungerar för dig skickar vi dom till er. Maila till Annica eller Torkel så får du dessa skickade till din mail.

error: Innehållet är skyddat.
Sök