Både Fjällforum och föreningen Gränsfjällen Sylarna i samverkan är sprunget ur en serie interregionala samarbetsprojekt i Sylarnaområdet där Naboer AB varit sammanhållande koordinator och projektägare. Föreningens målsättning är att verka för en hållbar, ansvarsfull och långsiktig utveckling i dessa gränsfjäll. Föreningen är i huvudsak ett vägledande forum med den gemensamma värdegrunden ”Sylarnadeklarationen” som bas. www.grensefjellen.com och www.naboer.se

För att fjällnätverket fortlöpande ska kunna ta del av nyheter och relevant information som rör området så har föreningen skapat facebooksidan ”Gränsfjällen Sylarna i samverkan”. www.facebook.com/Grensefjellen

Föreningen och stora delar av beskrivet fjällnätverk samarbetar just nu i ytterligare ett interregprojekt: ”Fjällkunskap – en del av vårt natur- och kulturarv.” Där skapas en mängd olika aktiviteter som ska öka ”fjällkunskapen” i Jämtland och Tröndelag. Barn/unga och besökande gäster är de främsta målgrupperna.

Fjällforum är en sammankomst som arrangeras cirka två gånger per år av föreningen Gränsfjällen Sylarna i samverkan. Föreningen har medlemmar både från Tröndelag och Jämtland, från privat och offentlig sektor samt från den samiska miljön. Detta präglar dagordningarna. Information ges om aktuella frågor i gränsfjällen. Ämnen som förvaltning, renskötsel, besöksnäring och infrastruktur diskuteras. Fjällforskningen inom Storslagen fjällmiljö har också på senare år valt att samarbeta tätt med föreningen och dess arrangemang Fjällforum. Mötena samlar en imponerade fjällkompetens från båda länderna – ett nätverk som är mycket viktigt även i den vanliga fjällvardagen.

error: Innehållet är skyddat.
Sök