GeologiFjall-50px

När du vandrar i Anaris-, Bunner- eller Lunndörrsfjällen eller gör en topptur på Sylarna, Helags eller Storulvåfjällen så befinner du dig i Vålådalen–Sylarna–Helagsområdet. Ett mångfasetterat landskap med kulturpräglade fjäll och skogar, färgsprakande myrar, djupa sjöar och strömmande vattendrag. De högsta fjälltopparna når nästan 1 800 meter över havet.

Ståtliga fjäll, magnifika bergspass, glaciärer, naturskapade pyramider och frodiga dalgångar skapade av inlandsisen. Den omväxlande naturen i Vålådalen–Sylarna–Helags ligger öppen och inbjudande i västra Jämtland.

I området finns häftiga formationer skapade av inlandsisen och dess avsmältning, då vattenmassor förflyttade mängder med sten och grus. Issjödalen och Pyramiderna vid Gröndalen, isälvsterrasser, dödisgropar, deltan och moränryggar på Bunnerfjällens sluttning är några exempel på sådana formationer.

Spår efter istiden

Dödisgropar och pyramider, det skulle kunna vara namnet på en deckarroman. I stället är det märkliga, och minst lika spännande, spår efter den senaste istiden. Du hittar dem i Gröndalen, vid Anarisfjällens nordvästra kant. Gröndalsdeltat, en mäktig grusterrass, bildades när smältvatten från inlandsisen rann längs Anarisfjällens nordsida och samlades i en sjö som isen dämt upp mellan Stor-Gröngumpen, Stor-Anahögen och iskanten i norr.

Pyramiderna i Vålådalen. Foto: Johannes Poignant.
Pyramiderna i Vålådalen. Foto: Johannes Poignant.

Smältvattnet förde med sig grus och sten som sjönk till botten. Så småningom fylldes hela issjön och ett delta bildades. När passet mellan Stor- och Lill-Gröngumpen blev isfritt spolade smältvattnet ur en djup kanjon i passet. Isen fortsatte att dra sig tillbaka och smältvattnet tog vägen norr om Lill-Gröngumpen. Även där spolades en klippkanjon ur. Vattennivån sjönk så småningom och smältvattenälven följde i stället Skraupvalens syd- och västsida. Där eroderade älven ut en bred dal i deltat – Issjödalen.

Samtidigt började ett par andra vattendrag skära ur två parallella dalar i deltat. Mellan dalarna bildades en ås som dock delvis spolades bort av smältvattnet som rann fram. Kvar mellan vattendragen blev pyramiderna.

error: Innehållet är skyddat.
Sök