Möte På Hanriis Café 16 Mars 2016. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands Län.
Möte på Hanriis Café 16 mars 2016. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Hanriis Café var fullt till sista plats onsdagen den 30 mars då Länsstyrelsen, Åre kommun och Naturvårdsverket genomförde ett dialogmöte. Ett 60-tal personer – varav många stugägare – hade kommit för att lämna synpunkter och ställa frågor.

Mötet inleddes med en presentation av deltagarna. Jari Hiltula representerade Åre kommun och från Länsstyrelsen deltog biträdande projektledare Ruona Burman. På mötet deltog även projektledaren Anna von Sydow från Naturvårdsverket.

Inledningsvis visades en presentation och åhörarna fick chans att veta vem som arbetar med nationalparksprocessen, hur arbetet går till och varför det bedrivs. Efteråt fanns många frågor.

Stugägarna undrade om gränser och markförhållanden och fick det lugnande svaret att det inte kommer att bli aktuellt med att köpa enskilda stugtomter. Turistanläggningarnas framtid frågades det om och svaret var att de får fortsätta ungefär som i dag.

– Blir det olika regler här i jämförelse med andra nationalparker? undrade en av mötesdeltagarna. Svaret är att det är olika regler i alla nationalparker.

En fråga gällde Handöl och täljstensbrytningen – något som byborna är stolta över.

– Just nu är det tyvärr ingen brytning men får man starta det om det blir en nationalpark? frågade en mötesdeltagare. Svaret är att gruvdriften i Handöl skulle hamna utanför en nationalparksgräns.

Vidare framkom att en nationalpark innebär mer pengar till förvaltning och leder, att berörda intressenter kan framföra sina åsikter på bland annat möten och remissvar, att det i nuläget inte är aktuellt med restriktioner av allemansrätten samt att turismen sannolikt ökar i en nationalpark och att det finns mång olika sätt att skydda den på.

Möte på Hanriis Café 16 mars 2016. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Möte på Hanriis Café 16 mars 2016. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

error: Innehållet är skyddat.
Sök