FriluftslivLedkryss-50px

Vandrare, cyklister, löpare, skoteråkare, jägare, fiskare, fågelskådare med flera ska alla känna sig varmt välkomna och få den bästa upplevelse som detta magnifika område kan erbjuda. För att detta skall vara möjligt för alla intressen kommer vi att behöva se över de olika aktörernas rörelse och önskemål. Tillsammans kommer vi att hitta former som gör området attraktivt i dag såväl som för framtida generationer. 

I arbetet med nationalparker finns ett stort fokus på besökaren, dess upplevelse och naturvägledning.

Så här kan vandringslederna påverkas

För att möjliggöra att många intressen ska kunna samsas i området – och att negativ påverkan inte sker på naturen, arter och renskötseln – så kan ett arbete med zonering och kanalisering att behöva utvecklas i de mest välbesökta delarna av området under perioder av året.

I praktiken kan det betyda att besökare leds till lämpligare platser under perioder då renar behöver betesro eller under kalvningstider. En nationalparks föreskrifter kan begränsa allemansrätten för att skapa ett bättre skydd för det känsliga växt- och djurliv som finns i området.

Information in other languages about the outdoor access rights.

Foto: Matti Rapila.
Fika vid en eld. Foto: Matti Rapila.

Syftet är att under lång tid bevara områdets natur- och upplevelsevärden. Att tydligt informera i god tid är därför oerhört viktigt för besökarens möjlighet att planera sitt besök utifrån egna önskemål och för att få den bästa upplevelsen.

Så här ser det ut i dag

Området är mycket populärt att besöka tack vare det storslagna landskapet, utbyggda leder och boendeanläggningar.

Närhet till turistorter, byar och samhällen lockar också. Besökarna ägnar sig åt väldigt många olika typer av friluftsliv. Exempel är vandring, skidåkning, cykling och löpning men även jakt och skoteråkning är mycket utbrett.

Friluftslivet förändras hela tiden och möten mellan besökare och andra verksamheter med olika anspråk på området sker mer och mer. Lederna används av allt fler, vilket innebär ett ökat slitage och annan störning som kan påverka upplevelse och natur.

error: Innehållet är skyddat.
Sök