FiskeFiske-50px

Fiske är en viktig aktivitet inom området. En avgörande utgångspunkt är att fisket inte ska påverka områdets värdefulla ekosystem och fiskarterna negativt. Beslut om fiske i en nationalpark måste utformas på ett långsiktigt och hållbart sätt som gör att framtida generationer också kan ta del av den resurs som fisket ger i form av både mat och upplevelser.  

Så här kan fisket påverkas

Det finns i dag inga stora problem kopplade till fisket inom området, och endast små justeringar i hur det bedrivs kan behöva göras. Sådana små förändringar kommer att utredas, förankras och presenteras inom projektet. De som berörs av fisket är en självklar part i de samtalen.

Eventuella omdragningar av skoter- och vandringsleder skulle kunna påverka fisket – både tillgängligheten och antalet fiskare. För att sköta och kontrollera goda bestånd för framtiden skulle exempelvis krav på fångstrapporter kunna införas för vattnen inom nationalparken. Sådana system finns redan i dag för jaktrapportering.

Foto: Johannes Poignant.
Foto: Johannes Poignant.

Så här ser det ut i dag

Fisket kan delas upp i två typer – husbehovsfiske och sportfiske. Husbehovsfiske sker med nät, främst av medlemmar i samebyar, men i vissa fall även av andra boende i närområdet. Detta fiske är begränsat och utgör i dag inget hot mot fiskbestånden.

Sportfiske utövas främst av besökande som kan köpa fisketillstånd för utpekade sjöar och vattendrag. Fiskare får information kring fiskeregler och tillåtna fisketider när de köper sina fisketillstånd på en hemsida. Hemsidan innebär möjligheter att på ett anpassningsbart sätt förvalta och sälja fiskekort. En sådan förvaltning skulle dock kräva mer uppmärksamhet kring gällande regler för de som vill fiska inom området.

Sportfiske utövas såväl vinter som sommar. Vinterfisket är ofta kopplat till skoteråkning till och från attraktiva sjöar. Sommarfisket innebär vandring till fiskevattnen. Det är också ganska vanligt att fjällvandrare har med sig fiskeutrustning för att fånga fisk till några måltider.

De finns även turistanläggningar uppbyggda kring bland annat fiske. En majoritet av dem är samiska.

error: Innehållet är skyddat.
Sök