Skoter-50pxVanliga frågor och svar

Under länken nedan har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna. Saknas din fråga? Skriv till oss här så besvarar vi även den!

Fråga: Varför lades projektet ned?

Svar: Enighet om nationalparkens utformning var redan från början avgörande för den fortsatta processen. Under våren 2019 visade det sig att det förslag till utformning som togs fram i den beredningsgrupp som arbetat med projektet under 2018 inte stöds av alla organisationer. Det fanns därför inte förutsättningar för att fortsätta projektet.

Fråga: Kunde ni inte ha rett ut de svåra frågorna senare?

Svar: För att kunna fortsätta arbetet med att utforma en eventuell nationalpark och undvika ett orealistiskt projekt hade det behövts en stabil grund i form av en gemensam avsiktsförklaring som stöds av organisationerna i den beredningsgrupp som har arbetat med processen.

Fråga: Vad kostade projektet?

Svar: Sedan arbetet med en förstudie startade 2012 kostade nationalparksprocessen drygt 10 miljoner kronor. Projektet finansierades av Naturvårdsverket och arbetet skedde i samarbete mellan Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Fråga: Vad händer med området nu?

Svar: Det är för tidigt att svara på frågor om den framtida förvaltningen av området. Nationalparksprojektet har gett erfarenheter och resultat som kommer att vara värdefulla underlag för diskussionen om vad som ska hända med området.

Fråga: Kommer frågan om en nationalpark att tas upp igen vid ett senare tillfälle?

Svar: Beslutet att avsluta projektet innebär att Naturvårdsverket och länsstyrelsen bedömer att det i dagsläget inte finns förutsättningar för att bilda en nationalpark i området.

error: Innehållet är skyddat.
Sök