Möte I Ljungdalen 9 November 2015. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands Län.
Möte i Ljungdalen 9 november 2015. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län.

Under måndagskvällen 9 november arrangerade Länsstyrelsen och Naturvårdsverket en lokal dialogkväll om eventuellt bildande av en nationalpark i området Vålådalen-Sylarna-Helags. Syftet med mötet, som hölls i Ljungdalen, Bergs kommun, var främst att hitta samspel för att bevara och utveckla området.

Drygt 50 personer kom till mötet och flera grupper som till exempel skoteråkare, företagare och jakt- och fiskeintresserade fanns representerade. Kvällen gav möjlighet för ortsborna att uttrycka tankar, idéer och åsikter i frågan om att en nationalpark kan vara aktuell i närområdet.

– Det här är en process där många olika intressen kommer att vägas in. I kväll tar vi ett litet steg när Länsstyrelsen och Naturvårdsverket är här för att lyssna, inledde moderator Per-Erik Persson.

Mötesdeltagarna förde diskussioner och vid varje bord fanns tillgång till karta, pennor och självhäftande papperlappar där tankar om projektet kunde antecknas för att sedan samlas in.

Biträdande projektledare Ruona Burman från Länsstyrelsen berättade om syftet med nationalparksprocessen och förtydligade:

– Vi befinner oss i början av utvecklingen av en eventuell nationalpark i detta fantastiska område. Det kan finnas konflikter mellan till exempel näringsliv, rennäring och friluftsliv, därför är det viktigt att vi alla är med tillsammans från början.

”Var befinner vi oss i processen nu?” ”vilka är hoten mot området?” och ”kommer man att få åka skoter i området?” var några av mötesdeltagarnas frågor.

Grundtanken är att ge området skydd mot eventuella hot i framtiden och att ge trygga förutsättningar för framtida naturupplevelser. Även om det i dagsläget inte föreligger något direkt hot, som till exempel gruvdrift eller vindkraftetablering, är det konstaterat att området drar till sig allt fler besökare vilket kan innebära positiva effekter men också negativa som slitage och nedskräpning.

– Vi ser i dag ingen anledning att förbjuda åkning längs de skoterleder som finns i området i dag, sa Ruona Burman.

Förslaget om ett nationalparksskydd för området är inte nytt. Efter att ha varit i gång under både 1940- och 1990-talet är detta tredje gången som frågan ligger på bordet.

Den inledande fasen, i form av en förstudie, visade att det anses vara värt att gå vidare. I det skeende projektet befinner sig nu är dialogmöten, likt denna kväll i Ljungdalen, en viktig pusselbit i arbetet. Mötena kommer att fortsätta – i Ljungdalen och på andra orter i anslutning till området. Vid 2017 kommer ett beslut tas om det finns förutsättningar att fortsätta processen eller inte.

– Jag tycker att kvällen gav utrymme för diskussion och dialog med dem som bor här i trakten. Det är många olika intressen att ta hänsyn till i ett sådant här arbete. Att området vid Vålådalen-Sylarna-Helags är fantastiskt och värt att bevara är nog de flesta överens om, oavsett om det blir i form av en nationalpark eller inte, säger Ruona Burman.

error: Innehållet är skyddat.
Sök