Cykling-50pxCykling

I området Vålådalen–Sylarna–Helags har cykling blivit ett vanligt inslag. Lederna är till för alla, och vandrare, cyklister och löpare använder dem för att röra sig i området. Därför blir det också ett gemensamt ansvar att använda lederna hållbart. Utgångspunkten är att många ska kunna uppleva området på olika sätt genom att kunna färdas säkert och tryggt utan att störa och förstöra.

Så här kan cyklingen påverkas

I dag finns problem med att cykling sliter på underlaget och stör andra besökare och rennäringen. En hållbar situation måste uppnås, vilket kanske innebär att cykling i området zoneras till de mest lämpliga delarna.. Alternativa lösningar kommer att utredas:

1. Ingen reglering.

2. Zonering där vissa områden är förbjudna.

3. Cykling bara tillåtet på vissa leder.

Foto: Matti Rapila

Vi kommer att se över alternativ och göra konsekvensutredningar med avseende på besökare, bevarandevärden och rennäringens behov. Vi behöver utreda om åtgärder behöver vidtas för exempelvis omdragning av leder, informationsåtgärder, med mera, för att nå en hållbar situation för utövaren samtidigt som attraktionsvärdet fortsatt är högt.

Så här ser det ut i dag

Vålådalen–Sylarna–Helags är ett populärt område för cykling. Det finns en rad attraktiva leder framför allt i Vålådalen. I dag är cykling tillåtet i hela området enligt allemansrätten.

Lederna i området förvaltas av Länsstyrelsen. Alla leder är inte lämpliga för cykling och känsliga områden där markslitage kan bli en konsekvens av det bör undvikas.

error: Innehållet är skyddat.
Sök