Cykling-50pxCykling

I området Vålådalen–Sylarna–Helags har cykling blivit ett vanligt inslag. Lederna är till för alla och envar. Vandrare, cyklister och löpare använder lederna för att röra sig i området och det är ett gemensamt ansvar att använda lederna på ett hållbart vis. Övergripande utgångspunkt är att många ska kunna uppleva områdets upplevelsevärden på olika sätt genom att kunna färdas säkert och tryggt utan att störa och förstöra.

Så här kan cyklingen påverkas

Man ska kunna uppleva området på cykel utan att störa och förstöra. Cykling i området kan komma att bli zonerat till de mest lämpliga delarna.

I dag finns problem med slitage och störning för andra besökare och rennäringen, en hållbar situation måste uppnås. Alternativa lösningar kommer att utredas:

1. Ingen reglering.

2. Zonering där vissa områden är förbjudna.

3. Cykling bara tillåtet på vissa leder.

Foto: Johannes Poignant.
Cykling är fantastiskt. Foto: Johannes Poignant.

Vi kommer att se över alternativ och göra konsekvensutredningar med avseende på besökare, bevarandevärden och rennäringens behov. Vi behöver utreda om åtgärder behöver tas för exempelvis omdragning av leder, informationsåtgärder, med mera, för att nå en hållbar situation för utövaren samtidigt som attraktionsvärdet fortsatt är högt.

Så här ser det ut i dag

Vålådalen–Sylarna–Helags är ett populärt område för cykling. Det finns en rad attraktiva leder framför allt i Vålådalen. I dag är cykling tillåtet i hela området enligt allemansrätten.

Lederna i området förvaltas av Länsstyrelsen. Alla leder är inte lämpliga för cykling och känsliga områden där markslitage kan bli en konsekvens av det bör undvikas.

error: Innehållet är skyddat.
Sök