Rennäringen, turismen och statliga myndigheter var några av aktörerna på skoterkonferensen i Funäsdalen. Initiativtagare till konferensen var Jämtland Härjedalen Turism och Destination Funäsfjäll.

Skoterturismens framtid var temat på en dynamisk och välbesökt konferens i Funäsdalen. Syftet var att belysa skoterturismen utifrån många olika perspektiv.

Inledningstalare var kommunalråd Gunilla Zetterström-Bäcke från Härjedalens kommun och Ruona Burman, biträdande projektledare för arbetet med att försöka bilda nationalpark i området Vålådalen-Sylarna-Helags.

Bland rubrikerna under första dagen fanns bland annat:

  • Ulf Olofsson från Jämtland Härjedalen Turism och Anna Gillgren, Strömsunds kommun, som pratade på temat Vad är skoterturism?
  • Markägaren & utvecklingen i Funäsfjällen med Marie Klockervold från Ljusnedal, Sven Erik Hammar, LRF Funäsdalen, och Magnus Norberg, också LRF.
  • Rennäringen och skoterturism pratade Magnus Rehnfeldt från Mittådalens Sameby om.

Första dagen avslutades med en summering av Per Olov Wikberg på Naturvårdsverket och Nationella snöskoterrådet.

Under den andra dagen arbetade deltagarna i mindre grupper och diskuterade på temat ”Hur utvecklar vi skoterturismen”. Två representanter från nationalparksarbetet deltog de båda dagarna och informerade om processen.

Det stora antalet föreläsare – drygt 20 stycken – bidrog till en bred och intressant bild av fordonet som engagerar många och möjliggör. Sammanlagt deltog ett 50-tal personer.

error: Innehållet är skyddat.
Sök