Allmänt om området

Området har en storslagenhet som är svår att finna någon annanstans i Sverige eller världen. Landskapet är hem för stora och små rovdjur, utrotningshotade orkidéer och en mångfald av andra växter och djur.

I öster kring Vålådalen finns tät gammelskog som växer på geologiska formationer från senaste istiden. Stigarna går genom djupa dalgångar som skapades när isen smälte. Sjöarna lyser klart blå, och man hittar naturliga pyramider byggda under issmältningen. Vegetationen bär tydliga spår av den tid då smältvatten forsade fram och gav marken sin särpräglade karaktär.

Området består även av storslagna fjäll med toppar över 1 700 meter. Här ligger snön kvar långt in i juni medan låglandet exploderar av grönska. Helagsglaciären, Sveriges sydligaste glaciär, ligger i södra änden av området. Fjällmassiv såsom Sylarna, Bunnerfjällen och Lunndörrsfjällen reser sig långt över havsnivån.

Fjällens dalgångar ger betesro för renen, men också skydd för björn, lo och järv. Över kalfjällets vidder seglar jaktfalk och kungsörn på spaning efter sork och lämmel.

error: Innehållet är skyddat.
Sök