Det här händer just nu

Nationalparksprocessen avslutas

Naturvårdsverket har i samråd med Länsstyrelsen Jämtlands län beslutat att avsluta nationalparksprojektet för Vålådalen-Sylarna-Helags.

I beslutet konstaterar Naturvårdsverket att förutsättningarna för att fortsätta projektet till nästa projektfas inte är uppfyllda. Skälet är att överenskommelsen om mål, syfte och preliminär övergripande inriktning för en eventuell nationalpark från oktober 2018 inte stöds av alla organisationer som ingår i projektets beredningsgrupp.

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen påpekar dock att många svårlösta frågor skulle återstå även om beredningsgruppens organisationer hade kunnat enas om en reviderad överenskommelse.

Projektet avslutas den 30 juni 2019.

Läs Naturvårdsverkets pressmeddelande här

Mål, syfte och preliminär övergripande inriktning

• Att bevara områdets natur- och kulturvärden
• Att bevara förutsättningarna för renskötseln i området
• Att bevara förutsättningarna för att uppleva området

Syftet med nationalparken är att bevara ett storslaget fjällandskap, med pågående renskötsel och höga natur- och upplevelsevärden, i väsentligen oförändrat skick.

Tanken med den övergripande inriktningen är att på ett ungefär staka ut hur den eventuella nationalparken ska fungera i praktiken. Det kan till exempel vara principer för zonering/kanalisering av det rörliga friluftslivet. Zonering innebär att vissa zoner är stängda för besökare under vissa tider. Kanalisering betyder att strömmar av besökare slussas till områden där de inte stör till exempel rennäringen.

Inriktningen ska också sätta ramar för hur jakt, fiske, snöskoterkörning med mera ska regleras i en eventuell nationalpark, samt framtida förvaltningsorganisation.

Läs hela överenskommelsen här.

Kort version av överenskommelsen

Det fullständiga förslaget till överenskommelse för mål, syfte och preliminär övergripande inriktning är 18 sidor lång. För dig som bara behöver en överblick finns här en kortare version i pdf-format på bara fyra sidor.

Länk till den korta versionen

Beredningsgruppens arbeteFjall-50px

Under ledning av Naturvårdsverket och länsstyrelsen träffas de berörda samebyarna (Handölsdalen, Mittådalen och Tåssåsen), Bergs och Åre kommuner, Sametinget och Jämtland Härjedalen Turism regelbundet för att fortsätta diskussionerna om hur området Vålådalen–Sylarna–Helags bäst kan bevaras, skyddas och utvecklas.

Här kan du se hur diskussionerna har gått:

Klicka här för att läsa anteckningarna från beredningsgruppens möte den 8 maj 2019.

Klicka här för att läsa anteckningarna från beredningsgruppens möte den 1 mars 2019.

Klicka här för att läsa anteckningarna från beredningsgruppens möte den 1 februari 2019.

Klicka här för att läsa anteckningarna från beredningsgruppens möte den 29 november 2018.

Klicka här för att läsa anteckningarna från beredningsgruppens möte den 3 oktober 2018.

Klicka här för att läsa anteckningarna från beredningsgruppens möte den 26 september 2018.

Klicka här för att läsa anteckningarna från beredningsgruppens möte den 30 augusti 2018.

Klicka här för att läsa anteckningarna från beredningsgruppens möte den 5 juni 2018.

Klicka här för att läsa anteckningarna från beredningsgruppens möte den 26 april 2018.

Klicka här för att läsa anteckningarna från beredningsgruppens möte den 28 mars 2018.

 

Nyhetsbrev

Ett antal gånger om året samlar vi ihop det senaste som hänt i processen i ett nyhetsbrev. Klicka här för att läsa de nyhetsbrev som redan skickats.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet för maj 2019.

Frågor och svar

På länken nedan har vi samlat de vanligaste frågorna vi får in. Saknas din fråga? Skriv till oss i kontaktformuläret till höger så besvarar vi din fråga och lägger till den bland frågor och svar.

Klicka här för att komma till sidan Vanliga frågor och svar.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt meddelande

error: Innehållet är skyddat.
Sök