Ny nationalpark i Jämtland/Härjedalen?Fjall-50px

Detta har hänt

2017-03-28

En pågående ledutredningen i Vålådalen/Sylarna/Helags/Tossåsen-området har nu genomfört fem öppna möten – i Vålådalen, Ånn, Ljungdalen, Hallen och Storsjö. Syftet med dessa har varit att hämta in synpunkter och förslag från allmänhet, företag, föreningar etc. kring det statliga fjälledssystemet, i och i anslutning till det möjliga nationalparksområdet.

Här presenteras för kännedom de minnesanteckningar och en del av de ledförslag som togs emot från allmänheten under dessa möten. Vi vill understryka att detta endast är inkomna synpunkter och förslag och att det inte finns några beslut tagna kring något av detta.

Alla inkomna synpunkter och förslag kommer att ha tagits med i beaktande i det slutliga underlaget från ledutredningen. Det kommer i nästa steg att gå vidare för ytterligare beredning i antingen länsstyrelsens förvaltning, och/eller nationalparksprocessens arbetsgrupper.

INKOMNA FÖRSLAG, IDÉER OCH SYNPUNKTER:

Vålådalens möte

Ånns möte

Ljungdalens möte

Hallens möte

Storsjös möte

Om länkarna inte skulle fungera för dig kan du maila Annica eller Torkel så skickar vi dessa till via mail.
Utredningen är ett deluppdrag i den pågående nationalparksprocessen, men resultatet kommer oavsett nationalpark eller inte användas i den fortsatta förvaltningen av lederna. Uppdraget ska december 2017 mynna ut i ett underlag för eventuella beslut kring ett långsiktigt hållbart ledsystem, inklusive anläggningar (entréer, vindskydd, dass etc.).

Om man vill lämna in fler förslag och/eller synpunkter kring fjällederna (inklusive t.ex. vindskydd, ledcentraler, dass etc.) kan man fortsatt kontakta Annica och Torkel via mail:

Annica.idestrom@lansstyrelsen.se

Torkel.idestrom@lansstyrelsen.se

 

2017-03-07

Vad händer med ledutredningens insamlade material

Den 14 mars har ledutredningen haft sin sista workshop, då har fem workshops genomförsts; Vålådalen, Ånn, Ljungdalen, Hallen och Storsjö har då besökts .

Alla idéer, förslag och synpunkter som inkommit kommer att renskrivas och sammanställas. Under vintern, våren och sommaren 2017 kommer området att fältbesökas. Samtidigt kommer en avslutande rapportering att ges till Länsstyrelsen i december 2017. Ledutredningen och länsstyrelsen har löpande dialog och uppföljningsmöten under hela 2017.

Då ledutredningen jobbar utifrån 2 spår: Hållbara leder för området så som det förvaltas idag och hållbara leder för området om det skulle bli nationalpark, kommer materialet att bearbetas utifrån 2 olika scenarios.

Länsstyrelsen tittar på materialet utifrån dagens situation och Beredningsgruppen, bestående av Tåssåsens sameby, Handölsdalens sameby, Mittådalens sameby, Jämtland-Härjedalen Turism, Bergs kommun, Åre kommun, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen kommer tillsammans att jobba vidare med materialet utifrån nationalparksprocessen.

En fjällräv som vilar. Foto: Christoffer Bergman.
En fjällräv som vilar. Foto: Christoffer Bergman.

2017-02-13

Ledutredningen

Länsstyrelsen Jämtlands län har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att utreda de statliga fjällederna i det aktuella området. Ledutredningen är en del av den pågående nationalparksprocessen. Underlagen från den kommer att finnas med i förvaltningen av området även om det inte blir nationalpark. Dock finns bättre förutsättningar för att fler av utredningens förslag införlivas om det blir nationalpark.

Möt Ledutredningen vid våra 5 träffar runt om i länet. Ta chansen och tyck till. Välkomna. Klicka här för att förstora annonsen.

2017-02-06

Publikationer

Ni har väl inte missat våran sida om publikationer?

Klicka här för att komma till publikationerna

error: Innehållet är skyddat.
Sök