Det här händer just nu

Var vandrings- och skoterleder går är av stor vikt för nationalparksprocessen. Här kan du läsa den utredning som har gjorts för området Vålådalen–Sylarna–Helags.

I övrigt fokuserar nationalparksprocessen på arbetet med mål, syfte och preliminär övergripande inriktning (beskrivningar till höger), som ska vara klart i början av oktober. Om resursägargruppen (höga representanter för Länsstyrelsen och Naturvårdsverket) ger klartecken för fortsatt process ska arbetsgrupper, preliminärt tre stycken, bildas och börja jobba. Grupperna ska titta närmare på vilka förutsättningar det finns för att skapa en framtid för området som blir så bra som möjligt för så många som möjligt.

Vi kommer dessutom att arrangera nya dialogmöten under vintern. På dessa möten ska några första svar ges på hur en eventuell park kan komma att se ut och fungera. Det kommer också att finnas möjlighet att lämna vidare synpunkter till både projektledningen och arbetsgrupperna inför det fortsatta arbetet.

Nästa möte med beredningsgruppen hålls den 3 oktober. Resursägargruppen träffas den 26 november.

Mål, syfte och preliminär övergripande inriktning

Målen för en möjlig nationalpark är tänkta att på ett övergripande sätt beskriva vad som ska uppnås med parken. Målen är bredare än vad som ryms i den så kallade syftesmeningen (som den som skrivs in i nationalparksförordningen vid bildandet) och ska vara vägledande för skötselplanen för nationalparken. På så sätt blir målen, tillsammans med syftet, styrande för förvaltningen.

När regeringen beslutar om att bilda nationalpark införs en syftesmening för den nya nationalparken i nationalparksförordningen. Syftesmeningen beskriver övergripande vad som ska skyddas för framtiden och är styrande för förvaltningen av nationalparken.

Tanken med den övergripande inriktningen är att på ett ungefär staka ut hur den eventuella nationalparken ska fungera i praktiken. Det kan till exempel vara principer för zonering/kanalisering av det rörliga friluftslivet. Zonering innebär att vissa zoner är stängda för besökare under vissa tider. Kanalisering betyder att strömmar av besökare slussas till områden där de inte stör till exempel rennäringen.

Inriktningen ska också sätta ramar för hur jakt, fiske, snöskoterkörning med mera ska regleras i en eventuell nationalpark, samt framtida förvaltningsorganisation.

Fördjupad förstudie nationalpark Bästeträsk

Det pågår en nationalparksprocess på Gotland också, som tittar på möjligheterna att bäst skydda området kring Bästeträsk på norra delen av ön. Här är en länk till deras fördjupade förstudie, som blev klar i september 2018.

Beredningsgruppen arbetar vidareFjall-50px

Under ledning av Naturvårdsverket och länsstyrelsen träffas de berörda samebyarna (Handölsdalen, Mittådalen och Tåssåsen), Bergs och Åre kommuner, Sametinget och Jämtland Härjedalen Turism regelbundet för att fortsätta diskussionerna om hur området Vålådalen–Sylarna–Helags bäst kan bevaras, skyddas och utvecklas.

Här kan du se hur diskussionerna har gått:

Klicka här för att läsa anteckningarna från beredningsgruppens möte den 30 augusti 2018.

Klicka här för att läsa anteckningarna från beredningsgruppens möte den 5 juni 2018.

Klicka här för att läsa anteckningarna från beredningsgruppens möte den 26 april 2018.

Klicka här för att läsa anteckningarna från beredningsgruppens möte den 28 mars.

 

Nyhetsbrev

Ett par gånger om året samlar vi ihop det senaste som hänt i processen i ett nyhetsbrev. Klicka här för att läsa de nyhetsbrev som redan skickats.

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet för juni 2018.

Frågor och svar

På länken nedan har vi samlat de vanligaste frågorna vi får in. Saknas din fråga? Skriv till oss i kontaktformuläret till höger så besvarar vi din fråga och lägger till den bland frågor och svar.

Klicka här för att komma till sidan Vanliga frågor och svar.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt meddelande

error: Innehållet är skyddat.
Sök