Det här händer just nu

Samsyn saknas idag i nationalparksprocessen

I oktober förra året enades nationalparksprocessens beredningsgrupp (där representanter för berörda samebyar, kommuner, Sametinget, Jämtland Härjedalen Turism, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket ingår) om ett förslag till mål och syfte för en eventuell nationalpark i Vålådalen-Sylarna-Helags. Processen när beredningsgruppens organisationer skulle ta ställning till förslaget har visat att det i nuläget inte finns någon samsyn ute i organisationerna kring utformning av en eventuell nationalpark. Om parterna inte kommer överens kan nationalparksprocessen inte fortsätta. Överenskommelsen och de olika uppfattningarna ska bland annat diskuteras i beredningsgruppen under april månad.

Kring vilka frågor saknas idag samsyn? 

Idag saknas framför allt samsyn om mål och syfte för en eventuell nationalpark. Eftersom inga överenskommelser gjorts eller beslut tagits kan vi i nuläget inte redogöra för detta mer i detalj.

Vad händer nu?

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen utreder om processen kan fortsätta eller inte. Detta kommer att klargöras under maj månad.

När kan det vara aktuellt att avsluta processen?

Det kan vi inte svara på idag, men om beredningsgruppens organisationer inte kan enas om en gemensam överenskommelse saknas förutsättningar för att fortsätta nationalparksprocessen. Ett beslut från ansvariga myndigheter, alltså Naturvårdsverket och Länsstyrelsen, kommer i så fall att fattas under våren.

När vi vet mer om läget i nationalparksprocessen kommer vi att informera om det på denna webbplats.

 

Mål, syfte och preliminär övergripande inriktning

Till höger ser du huvuddragen i förslaget till mål, syfte och preliminär övergripande inriktning från oktober 2018.

Läs nyheten om förslaget här.

Läs hela förslaget här.

 

På gång

Detta händer i processen inom den närmaste tiden

Dialogmöten

Om projektet fortsätter kommer vi att arrangera nya dialogmöten. På dessa möten ska några första svar ges på hur en eventuell park kan komma att se ut och fungera. Det kommer också att finnas möjlighet att lämna vidare synpunkter till både projektledningen och arbetsgrupperna inför det fortsatta arbetet.

 

Läs nyhetsbrevet för december!

Mål, syfte och preliminär övergripande inriktning

• Att bevara områdets natur- och kulturvärden
• Att bevara förutsättningarna för renskötseln i området
• Att bevara förutsättningarna för att uppleva området

Syftet med nationalparken är att bevara ett storslaget fjällandskap, med pågående renskötsel och höga natur- och upplevelsevärden, i väsentligen oförändrat skick.

Tanken med den övergripande inriktningen är att på ett ungefär staka ut hur den eventuella nationalparken ska fungera i praktiken. Det kan till exempel vara principer för zonering/kanalisering av det rörliga friluftslivet. Zonering innebär att vissa zoner är stängda för besökare under vissa tider. Kanalisering betyder att strömmar av besökare slussas till områden där de inte stör till exempel rennäringen.

Inriktningen ska också sätta ramar för hur jakt, fiske, snöskoterkörning med mera ska regleras i en eventuell nationalpark, samt framtida förvaltningsorganisation.

Läs hela överenskommelsen här.

Kort version av överenskommelsen

Det fullständiga förslaget till överenskommelse för mål, syfte och preliminär övergripande inriktning är 18 sidor lång. För dig som bara behöver en överblick finns här en kortare version i pdf-format på bara fyra sidor.

Länk till den korta versionen

Beredningsgruppens arbeteFjall-50px

Frågor och svar

På länken nedan har vi samlat de vanligaste frågorna vi får in. Saknas din fråga? Skriv till oss i kontaktformuläret till höger så besvarar vi din fråga och lägger till den bland frågor och svar.

Klicka här för att komma till sidan Vanliga frågor och svar.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt meddelande

error: Innehållet är skyddat.
Sök