Ny nationalpark i Jämtland/Härjedalen?Fjall-50px

Fortsatta diskussioner kring renskötseln i området Vålådalen–Sylarna–Helags.

 

Dialog har förts under sommaren 2016 mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och de berörda samebyarna om hur renskötseln skall bevaras och säkerställas i en eventuell nationalpark . Detta arbete kommer att fortsätta under hösten.

Ett samtal mellan Björn Risinger generaldirektör vid Naturvårdsverket, Jöran Hägglund landshövding vid Länsstyrelsen Jämtlands län, Tåssåsens sameby, Handölsdalens sameby och Mittådalens sameby inträffade i juli 2016, ytterligare samtal kommer att ske under hösten.

Frågor som diskuteras är bland annat att den samiska kulturen och rennäringen skall vara en del i Nationalparkens syfte, renskötselrätten, rätten att åberopa §28 för att skydda renen från rovdjur och samebyarnas inflytande över förvaltningen av Nationalparken.

Då den eventuella nationalparken berör samebyarnas åretruntmarker för renskötsel krävs en noggrann planering av området. Planeringen av en eventuell nationalpark kommer då att genomföras i samarbete mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och de berörda samebyarna där samisk kultur och ekonomisk bärighet för renskötseln skall förenas med övriga intressen i en eventuell nationalpark.

Om parterna kommer överrens om de aktuella frågorna kommer Nationalparksprocessen att återupptas.

Kommunikationen mellan berörda samebyar, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Jämtlands län finns att läsa på de klickbara länkarna här bredvid.

Arbetet med ledutredningen i området kommer att fortskrida, och beräknas avslutas under 2017. Skälet till det är att de statliga lederna i området är i behov av en utvärdering och upprustning, oavsett om det blir nationalpark eller ej.

En utredning om transporter i området kommer att påbörjas i oktober 2016 för att se över samtliga transporter inom den tilltänkta nationalparksgränsen. Skälet till det är att transporterna i området är i behov av en översyn, oavsett om det blir nationalpark eller ej.

”Nationalpark är det starkaste skydd ett område kan få. Det ges bara till de finaste och mest värdefulla områdena i det svenska landskapet.”

Delar av hemsidan kommer att översättas till sydsamiska vinter 2016-2017.

error: Innehållet är skyddat.
Sök