Ny nationalpark i Jämtland/Härjedalen?Fjall-50px

Fortsatta diskussioner kring renskötseln i området Vålådalen–Sylarna–Helags.

Dialog har förts under sommaren 2016 mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och de berörda samebyarna om hur renskötseln ska bevaras och säkerställas i en eventuell nationalpark . Detta arbete kommer att fortsätta under hösten.

Ett samtal mellan Björn Risinger, generaldirektör vid Naturvårdsverket, Jöran Hägglund, landshövding vid Länsstyrelsen Jämtlands län, Tåssåsens sameby, Handölsdalens sameby och Mittådalens sameby inträffade i juni 2016, ytterligare ett samtal har genomförts under hösten.

Frågor som diskuteras är bland annat hur rennäringen kan vara en del i syftesbeskrivningen för nationalparkens, renskötselrätten, rätten att åberopa 28 § i jaktförordningen för att skydda renar från rovdjursangrepp och samebyarnas inflytande över förvaltningen av nationalparken.

Kommunikationen mellan berörda samebyar, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen finns att läsa på de klickbara länkarna här bredvid.

Länsstyrelsen arbetar vidare med de uppdrag de har inom projektet. Ett av dessa uppdrag är en utredning om leder i området. Den beräknas vara klar under hösten 2017. Ledutredningen är en del av underlaget inför en ev. bildning av en ny nationalpark då olika typer av leder, entréer, vägvisning och informationen ses över som en helhet.

En utredning om transporter i området genomförs under hösten 2016 för att få en bättre överblick av samtliga transporter inom det eventuella nationalparksområdet.

”Nationalpark är det starkaste skydd ett område kan få. Det ges bara till de finaste och mest värdefulla områdena i det svenska landskapet.”

Delar av hemsidan kommer att översättas till sydsamiska vinter 2016-2017.

error: Innehållet är skyddat.
Sök