Ny nationalpark i Jämtland/Härjedalen?Fjall-50px

Under sommaren kommer nationalparksprojektet att fokusera på frågorna kring renskötseln i området Vålådalen–Sylarna–Helags.

 

Dialog förs mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och de berörda samebyarna om hur renskötseln skall bevaras och säkerställas i en eventuell nationalpark.

Under sommarmånaderna då dessa frågor behandlas kommer arbetet med övriga frågor att nedprioriteras.

Arbetet med ledutredningen i området kommer att fortskrida. Skälet till det är att de statliga lederna i området är i behov av en utvärdering och upprustning, oavsett om det blir nationalpark eller ej.

”Nationalpark är det starkaste skydd ett område kan få. Det ges bara till de finaste och mest värdefulla områdena i det svenska landskapet.”

En fjällräv som vilar. Foto: Christoffer Bergman.
En fjällräv som vilar. Foto: Christoffer Bergman.

Hemsidan kommer till hösten 2016 delvis att översättas till sydsamiska.

error: Innehållet är skyddat.
Sök