Ny nationalpark i Jämtland/Härjedalen?Fjall-50px

Detta har hänt

2017-02-13

Ledutredningen

Länsstyrelsen Jämtlands län har fått i uppdrag av Naturvårdsverket att utreda de statliga fjällederna i det aktuella området. Ledutredningen är en del av den pågående nationalparksprocessen. Underlagen från den kommer att finnas med i förvaltningen av området även om det inte blir nationalpark. Dock finns bättre förutsättningar för att fler av utredningens förslag införlivas om det blir nationalpark.

Möt Ledutredningen vid våra 5 träffar runt om i länet. Ta chansen och tyck till. Välkomna. Klicka här för att förstora annonsen.

2017-02-07

Projektledningsmöte 21/2-2017

På årets första möte för projektledningen skall Naturvårdsverket och Länsstyrelsen Jämtlands län diskutera bland annat följande:

  • Beredningsgruppens möte den 24/2. Ett möte med beredningsgruppen är planerat till den 24/2.
  • Workshop den 3/3-2017. En workshop för Naturvårdsverket, MIUN/Etour och Länsstyrelsen Jämtlands län, med syfte att samla ihop den kunskap som finns från olika instanser kring besökaren i det tilltänkta området.
  • Nationalparksprocessens uppdrag 2017, fortsatta diskussioner kring utformandet av uppdraget från Naturvårdsverket till länsstyrelsen för 2017.
  • Övriga frågor

2017-02-06

Publikationer

Ni har väl inte missat våran sida om publikationer?

Klicka här för att komma till publikationerna

En fjällräv som vilar. Foto: Christoffer Bergman.
En fjällräv som vilar. Foto: Christoffer Bergman.

2017-01-20

Rapporten terrängkörning, rörligt friluftsliv och tävlingar i västra Jämtlandsfjällen 

Rapporten terrängkörning, rörligt friluftsliv och tävlingar i västra Jämtlandsfjällen -sammanställning av tillstånd om  är färdigställd.  Rapporten finns att läsa här.
Syftet med rapporten är att utifrån utfärdade dispenser och tillstånd beskriva terrängfordonstrafiken i tid och rum i det planerade nationalparksområdet Vålådalen-Sylarna-Helags. Vidare är syftet att i tid och rum beskriva det rörliga friluftslivet i form av grupper samt kommersiella aktörer som bedriver verksamhet i samma område. Även här utifrån samrådsärenden, dispenser och tillstånd.

2017-02-01

Allemansrätten – en unik möjlighet.

Läs mer om allemansrättens rättigheter och skyldigheter här. Naturvårdeverket har tagit fram översättningar på flera språk, dessa finner du här.

2017-01-16

Attitydundersökning från SLU
SLU undersökte attityden till syftet bakom inrättande av skyddade områden, vad som ska vara tillåtet i skyddade områden samt hur de bör styras. SLU undersökte även hur dessa attityder har utvecklats över tid, baserat på tre attitydundersökningar genomförda 2004, 2009, och 2014. Denna rapport är en sammanfattning av dessa tre åren för skyddade områden i Jämtlands län. Rapporten finns att läsa här.

error: Innehållet är skyddat.
Sök