Det här händer just nu

Nationalparksprocessen avslutas

Naturvårdsverket har i samråd med Länsstyrelsen Jämtlands län beslutat att avsluta nationalparksprojektet för Vålådalen-Sylarna-Helags.

I beslutet konstaterar Naturvårdsverket att förutsättningarna för att fortsätta projektet till nästa projektfas inte är uppfyllda. Skälet är att överenskommelsen om mål, syfte och preliminär övergripande inriktning för en eventuell nationalpark från oktober 2018 inte stöds av alla organisationer som ingår i projektets beredningsgrupp.

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen påpekar dock att många svårlösta frågor skulle återstå även om beredningsgruppens organisationer hade kunnat enas om en reviderad överenskommelse.

Projektet avslutas den 30 juni 2019.

Läs Naturvårdsverkets pressmeddelande här

Mål, syfte och preliminär övergripande inriktning

• Att bevara områdets natur- och kulturvärden
• Att bevara förutsättningarna för renskötseln i området
• Att bevara förutsättningarna för att uppleva området

Syftet med nationalparken är att bevara ett storslaget fjällandskap, med pågående renskötsel och höga natur- och upplevelsevärden, i väsentligen oförändrat skick.

Tanken med den övergripande inriktningen är att på ett ungefär staka ut hur den eventuella nationalparken ska fungera i praktiken. Det kan till exempel vara principer för zonering/kanalisering av det rörliga friluftslivet. Zonering innebär att vissa zoner är stängda för besökare under vissa tider. Kanalisering betyder att strömmar av besökare slussas till områden där de inte stör till exempel rennäringen.

Inriktningen ska också sätta ramar för hur jakt, fiske, snöskoterkörning med mera ska regleras i en eventuell nationalpark, samt framtida förvaltningsorganisation.

Läs hela överenskommelsen här.

Kort version av överenskommelsen

Det fullständiga förslaget till överenskommelse för mål, syfte och preliminär övergripande inriktning är 18 sidor lång. För dig som bara behöver en överblick finns här en kortare version i pdf-format på bara fyra sidor.

Länk till den korta versionen

Läs nyheten om förslaget här.

Läs hela förslaget här.

 

På gång

Detta händer i processen inom den närmaste tiden

Dialogmöten

Om projektet fortsätter kommer vi att arrangera nya dialogmöten. På dessa möten ska några första svar ges på hur en eventuell park kan komma att se ut och fungera. Det kommer också att finnas möjlighet att lämna vidare synpunkter till både projektledningen och arbetsgrupperna inför det fortsatta arbetet.

 

Läs nyhetsbrevet för december!

Beredningsgruppens arbeteFjall-50px

Frågor och svar

På länken nedan har vi samlat de vanligaste frågorna vi får in. Saknas din fråga? Skriv till oss i kontaktformuläret till höger så besvarar vi din fråga och lägger till den bland frågor och svar.

Klicka här för att komma till sidan Vanliga frågor och svar.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt meddelande

error: Innehållet är skyddat.
Sök